560 Tyske politibetjente og anti-terror korps foretager razzia imod husprojektet Riga 94 og fire andre boliger.


Torsdag den 15. November klokken 6 om morgenen stormede flere hundrede betjente (blandt andet den særlige elite enhed SEK ( Spezialeinsatzkommando) fra Tysklands statslige anti-terror korps udstyret med automatvåben, det autonome husprojekt Riga 94 i Berliner Bydelen Friedrichshain. Ligeledes foretog politiet razziaer mod fire andre adresser rundt om I Berlin bydelen Kreuzberg der ligesom Friedrichshain er kendt som en venstreradikal og autonom højborg med mange Autonome husprojekter, cafeer og sociale centre.

Begrundelsen for razziaen lød på en vag påstand om at samle bevismateriale om formodede gerningsmænd/kvinder der angiveligt skulle have overfaldet og hærget en kiosk i maj måned.
Set i lyset af at der i Berlin på nærmest daglig basis er en kioskejer der er udsat for væbnet røveri hvilket ,på intet andet tidspunkt har medført en så storstilet politi aktion rettet imod formodede gerningemænd, viser i alt sin tydelighed det absurde ved at påstå at et overfald på en kioskejer der knapt nok kom til skade skulle være årsagen til at 560 panser 6 måneder senere foretager en så overdrevet voldsom aktion. Ligeledes er der stor sansynlighed for at personerne involveret i kiosk konflikten ikke har noget som helst at gøre med det Autonome husprojekt rigaer 94. Flere ting peger på en langt mere sandsynlig baggrund for den voldsomme aktion der blandt andet førte til gennemsøgningen af en lejlighed i Riga 94.

Rigaer 94

Vidner observerede hvordan panserne under razziaen videofilmede trappeopgangene i rigaer 94
Derudover var en af deltagerne
i razziaen en advokat der hævder at repræsentere ejeren af bygningen. Advokaten har to gange hevet det autonome Husprojekt Rigaer 94 for retten i forsøget på at få rydningstilladelse til Husprojektetes Værtshus Die Kaderschmiede uden dog at kunne fremlægge beviser for sin påstand om at han repræsenterede Husets ejer, med det resultat at domstolene har dømt til fordel for beboerne. Det er så godt som umuligt at finde frem til hvem der egentlig ejer huset Rigaer str 94 , da vedkommende er meget lyssky og gemmer sig bag et engelsk stråmandsfirma med adresse på Virgin Islands.Værsrtshuset Die Kaderschmiede fungerer som Socialt Center med folkekøkken, filmaftener og andre politiske arrangementer.

Om eftermidagen et par timer efter den storstilede razzia hvor for øvrigt ingen blev anholdt.
Vendte advokaten tilbage til Rigaer 94 dennegang med et håndværker sjak med med formål at fjerne de pansrede jerndøre og en gitterport der beskytter bygningen mod uvedkommendes indtrængen. Husprojektets beboere og deres advokat kunne dog forhindre at dørene blev fjernde.
På grund af begivenhederne var husprojektet i forøget alarmberedskab og besluttede derfor at organisere nattevagter der skulle forhindre at døre og gitterport blev fjernet i løbet af natten.

Da det er koldt i november måned Havde nattevagterne for at varme sig tændt bål i en olietønde.
Det udløste endnu en politiaktion tidligt om morgenen med larmende helikopter og flere politienheder der ved hjælp af brandvæsnet fjernede olietønden.
Politiet påstod på deres twitter at politiaktionen skyldes at der var blevet tændt ild til genstande i Rigaer strasse og at der under aktionen var blevet kastet en brandslukker imod dem.
Det blev dog senere rettet til at de var blevet besprøjtet med en brandslukker, med fare for liv og lemmer.

Forstærket Hetz mod fristeder

Sideløbende med den fornyde reppresion rettet imod Riga 94, er et lignende autonomt kollektiv i Friedrichshain Det anarkistiske Queer-feministiske husprojekt Liebig 34 der har ekisteret som husprojekt siden 1990 og er et af de få eksisterende anarkistiske Queer-feministiske husprojekter akut rydningstruet da ejeren af huset har nægtet at forny lejekontrakten der udløber nytårsaften den 31/12 2018.

Kvarteret omkring Rigaer str 94 og Liebig str 34 der ligger i det samme nabolag har siden efteråret 2015 været udsat for ekstrem repression kvarteret blev efteråret 2015 uden konkret begrundelse erklæret ”Gefahren gebiet” kriminalitets belastet bydel dog uden at det stemte overens med kriminalitets statistikkerne.
Og der har gennem de sidste 3 år været foretaget utallige personkontroller og kropsvisitationer på gaden desuden har Riga 94 været udsat for 4 politirazzier, en ulovlig rydninge af værtshuset Die Kaderschmiede, med efterfølgende 3 uger lang politibelejring af Rigaer 94 og det omkringliggende nabola
g. Der ved efterfølgende retsag førte til at husprojektet fik genoverdraget lokalerne og genåbnede Værtshuset Die Kaderschmiede.

Liebig 34

Der er blevet kørt en massiv pressehetz særlig rettet imod Riga94 der er blevet udråbt som venstreekstremistisk terroristisk kriminel højborg. Det hele er et kompliseret spil kombineret at boligspekulanter, gentrificering, politikeres interesse i at projicere oppustede fjendebilleder over på et husprojekt, politibrutalitet og autonome husprojekter der nægter at bøje nakken men derimod bibeholder og forstærker deres rebelske holdninger.Der er formodentlig en del forskellige årsager til den aktuelle razzia
til dels fik Berlins Politikorps igen lejlighed til at afholde øvelse rettet imod rigtige mennesker.
Til dels var det sikkert et forsøg på at svække og spalte det autonome miljø op til den akutte rydningstrussel af Liebig 34.
Til dels gav det anledning for Berlins innensenator til at spille med musklerne ved at hetze imod Rigaer 94 . Innensenatoren skrev blandt andet på twitter at de satte hele dette store politi apparat i gang for at gøre det tydligt hvem der går som sejerherre fra pladsen.
Og understregede samtidig at det på ingen måde var en politis aktion men udelukkende handlede om kriminelle handlinger og at den store politistyrke udelukkende havde til formål at beskytte den enkelte politimand imod voldelige overgreb fra de autonomes side.
Hvilket altså også skulle retfærdigøre at flere af husprojektets beboere havde laserpointeren fra fuldautomatiske våben rettet imod panden, den tidlige morgen razziaen fandt sted.

En demo i solidaritet med de truede husprojekter og imod den overdrevne brug af magt, samlede den 23/11 ca. 350 deltagere. Twitter-video. Begge husprojekterne opfordrer til international solidaritet gennem sympatiaktioner, støtteerklæringer og tilrejsende aktivister.

En længere baggrundsartikel og links omkring historien om BZ bevægelsen i Berlin kan forefindes i Modkrafts bibliotek HER

Bagrundsartikler om De seneste års politichikane i kvarteret omkring husprojekterne Rigaer 94 og Liebig 34 HER

Løbende twitter updates fra Riga 94 og Liebig 34 kan desuden findes på deres hjemmesider og SOME’s:

rigaer94.squat.net/
liebig34.blogsport.de

Rigaer94 på twitter

Liebig34 på twitter

Der er ikke flere tekster