Boganmeldelse: Farligere end 1000 oprørere***

Med antologien ‘Farligere end 1000 oprørere: tekster af Lucy Parsons’ giver Hydra Bøger os den anden bog i serien ‘En ny verden i vores hjerter’. Selvom de ti tekster i antologien alle er mere end 100 år gamle, skildrer de et håb om og en længsel efter en anden verden, som vi også er mange, der har i dag.

 


Forfatter: Juli Ane

Farligere end 1000 oprørere: Tekster af Lucy Parsons

FARLIGERE END 1000 OPRØRERE: TEKSTER AF LUCY PARSONS

Hydra Bøgers ‘Farligere end 1000 oprørere: tekster af Lucy’ udkom d. 13. december 2021 som anden bog i serien ‘En ny verden i vores hjerter’.
Bogen er oversat og redigeret i et samarbejde mellem Mikkel Strømsted og Hydra Bøger. Den kan købes på forlagets hjemmeside, på online mainstream bogbutikker samt til en fordelagtig pris hos politiske butikker som Bogcaféen Barrikaden, Bogcaféen Halmtorvet og Spidsroden, foruden i Ungdomshusets bod på Christianias Julemarked i december. Ligesom Hydras andre udgivelser, vil bogen også være at finde gratis på forlagets
hjemmeside: hydrabooks.dk

Lucy Eldine Gonzalez Parsons blev født i en afroamerikansk slavegjort familie i Virginia i 1851 og var anarko-syndikalistisk organisator, aktivist, skribent og taler indtil sin død i 1942. Hun var gift med Albert Parsons, som sammen med syv andre anarkister blev uretfærdigt dømt og henrettet efter ‘Haymarketoptøjerne’ i Chicago i 1886. Hun var i 1905 med til at stifte den internationale syndikalistiske arbejderorganisation Industrial Workers of the World (IWW), som stadig eksisterer. Hun udgav anarkistiske aviser, distribuerede anarkistisk litteratur, skrev tekster og artikler og holdt taler, og med ‘Farligere end 1000 oprørere’ har Hydra Bøger som de første udgivet ti af Lucy Parsons mange tekster på dansk. Man kan læse mere om Lucy Parsons bemærkelsesværdige liv i antologiens forord.

En vittig og hårdtslående samfundskritik

Ti morgener i træk har jeg over morgenkaffen læst en af antologiens ti tekster. I et genre-sammensurium af interviews, taler, artikler og sågar et juleeventyr (en slags fiktiv rejseskildring, som er alt andet end eventyrlig julehygge), giver Hydra Bøger et indblik i Lucy Parsons’ både vittige og hårdtslående antikapitalistiske samfundskritik. Lucy Parsons beskriver, hvordan det, som kaldes civilisation, i virkeligheden er kapitalistisk udbytning. Hvordan magt, kapital, rettigheder og muligheder koncentreres hos overklassen, mens arbejderklassen, hvis arbejde har skabt civilisationen, spises af med et uretfærdigt lønsystem og et liv, hvor ingen fælles goder er gratis eller ligeligt fordelt. Hvordan ejendomsret står over menneskerettigheder. Men hun beskriver også, hvordan et andet, mere lige og frit samfund ikke bare er nødvendigt men muligt, og hvad der må gøres for at nå derhen. De ti tekster handler altså om klassekamp, antikapitalisme, revolution og anarkisme.

For mange af antologiens læsere vil Lucy Parsons tanker og argumenter nok ikke være nye, men de er ikke kedelige af den grund. Hun leger med de mange genrer, og selvom det, hun beskriver, ikke i sig selv er sjovt, er hendes sprog og stil så kontant og ligetil, at jeg morede mig og flere gange grinede højt for mig selv af genkendelighed og tilfredshed. Teksterne er derudover så tilgængelige i både sprog, indhold, omfang og visuel præsentation, at jeg som beskrevet har kunnet læse dem over morgenkaffen, hvilket altså ikke er min prime time.
Derfor vil jeg også anbefale antologien som en god introduktion til antikapitalisme og anarkisme.

Samhørighed på tværs af tid og sted

Det at Lucy Parsons tanker og argumenter ikke er nye, er for mig også det, der gør antologien mest spændende. Tankerne og argumenterne er både “ikke-nye”, fordi teksterne er skrevet for godt 100 år siden, men også fordi Lucy Parsons ikke er den eneste til at have haft de tanker og argumenter – hun er en del af en bevægelse, hvor mange i fællesskab har udviklet og cirkuleret den her slags tanker og argumenter. Det er altså ikke blot Lucy Parsons tanker og argumenter men en hel bevægelses, man får indblik i gennem antologien.

Det har givet mig følelser af både samhørighed og håb gennem min læsning af antologien. Selvom man må have for øje, at Lucy Parsons tekster er skrevet i en kontekst af USA’sk industrialisering (og derfor også nogle gange må have et tilgivende blik på samtidens sprogbrug og Lucy Parsons forståelser af “menneskets natur”), er hendes beskrivelser genkendelige for mig som aktivist i dag, og hendes drømme om et andet samfund er på mange måder sammenlignelige med vores drømme i den revolutionære venstreradikale bevægelse i dag. Derfor giver antologien mig en følelse af samhørighed på tværs af tid og sted. En følelse af at indgå i et fællesskab med Lucy Parsons og en følelse af kontinuitet i vores bevægelse, vores tanker, vores drømme. Og derfor giver antologien mig også en følelse af håb. En følelse af ikke at være alene med længslen efter et mere lige og frit samfund – længslen har historiske rødder og stor bevægelse i ryggen.

Følelsen af fællesskab og samhørighed har været særlig rørende for mig her oven på et par corona-år med færre muligheder for at mødes, og med oplevelsen af isolation og fragmentering af aktivister i vores bevægelse som konsekvens.

Hydra Bøgers antologi ‘Farligere end 1000 oprørere’ får derfor en stor anbefaling herfra, som et spændende bidrag til en historisk forståelse af og en nutidig samtale om klassekamp, antikapitalisme og anarkisme. Jeg håber og tror den kan være et udgangspunkt til flere fælles drømme om en bedre verden.

OM FORLAGET HYDRA BØGER

Hydra Bøger er en frivillig forening, der siden 2010 har drevet et anarkistisk forlag. Vores formål er at øge tilgængeligheden af anarkistiske, antiautoritære og progressive tekster på dansk i professionelle udgivelser, bl.a. ved oversættelse, produktion og udgivelse af sådanne tekster på frivillig og non-profit-basis.

Udgivelser:
2010: Alexander Berkman – Anarkismens ABC
2017: Alexander Berkman – Anarkismens ABC [lydbog]
2021: Gabriel Kuhn – Revolution er mere end et ord: 23 teser om anarkisme (En ny verden i
vores hjerter 1)
2021: Andreas Rasmussen – Fængselshåndbogen: en guide til pårørende og indsatte
2021: Lucy Parsons – Farligere end 1000 oprørere: tekster af Lucy Parsons (En ny verden i
vores hjerter 2)

Læs mere om forlaget på hydrabooks.dk
Find dem også på Facebook og Instagram

 

Der er ikke flere tekster