DOKUMENTAR: Fælledbys løgn og faunakriminalitet på Amager Fælled***

Premiere på afslørende dokumentarfilm: 15.01.2022

Op mod 1/4 af alle Amager Fælleds Stor Vandsalamander bor i Tornsangerland og på Lærkesletten, alligevel påstår Fælledby at det ikke har betydning at begrave dem!

Denne dokumentar (også tilgængelig som download) beviser at Københavns Kommune ulovligt har fjernet og forringet Tornsangerlands bosteder for St. Vandsalamander på Amager Fælled, der hvor Fælledby vil bygge. Fælledbys biologer vil ikke forstyrre de fredede padder i deres undersøgelser, og derfor baserer de deres vurderinger af Tornsangerland som rastested for den store Vandsalamander på et spinkelt datagrundlag af få borgerobservationer i kvasbunker på arealet. Men samtidig rydder og flytter kommunens aktiveringsfolk disse hotspots for St. Vandsalamander der netop dokumenteres i Fælledbys (MOE og SWECO) nye undersøgelser, i 2021.

Klagenævn gav NGO’er ret i at klagerne over Fælledby-lokalplanen var berettigede, men siden har Fælledby P/S (ejet 50% af Københavns Kommune og staten, gennem By & Havn, og 50% privat af PensionDanmark) produceret flere rapporter på tilsammen over 700 sider, der gør at klagenævnenes flertal nu mener at St. Vandsalamander er beskyttet nok, med de nye afværgningsforanstaltninger Fælledby P/S har lavet og beskrevet.

Se dokumentaren hvor Papegøjevokshatteambassadør Ida Dalsgaard Nicolaisen og Stor Vandsalamanderambassadør Frej Schmedes sammen med Gitte Hesselmann fra Amager Fælleds Venner dokumenterer og gennemgår løgn og manipulation i Fælledbys bestilte og betalte videnskabsrapporter, der har overbevist nævnene om at Fælledbys afværgeforanstaltninger er nok til at overholde EUs habitatsbeskyttelse af arten.

En uvildig evaluering af Fælledbys nye rapporter kritiserer at disse mangler at beregne hvor stor bestanden af Amager Fælleds St. Vandsalamander er, da dette viser hvor vigtige Tornsangerland og Lærkesletten er som habitater for populationen. Men disse data findes i en feltundersøgelse af Amager Fælleds St. Vandsalamander fra 2015, hvor det beregnes at den samlede population af St. Vandsalamander på AF er op mod 400 stk. I Fælledbys nye rapporter beregner de at op mod 110 stk. bor i Tornsangerland, det areal som de vil rydde! Altså ca 1/4 af hele Amager Fælleds population bliver flyttet, kvast eller begravet i Tornsangerland.

Alligevel konkluderes det at det ikke vil gå ud over artens økologiske funktionalitet, som dens internationale fredning giver beskyttelse mod at forringe.

Fælledby påtænker at udføre arbejde i Tornsangerland i en udtalelse til Lorry, men det må de iflg. deres tilladelse ikke nu! Se denne video for en forklaring af deres tilladelser. Københavnere vil samles på ny og stå imod begravelse af bynær natur. Begge film må frit benyttes og deles.

 

# Kontakt: Stor vandsalamanderambassadør Frej Pries Schmedes 20269341, Arternes Ambassade København

Der er ikke flere tekster