Blog: Et ubærligt overlap af andetheder***

Den strukturelle modstand, som tykke mennesker møder, og den strukturelle modstand, som transpersoner møder, skaber et ubærligt pres, når tykfobi og transfobi lægges sammen i sundhedsvæsenet og resten af verden.


Tykke transpersoner nægtes både operationer og hormoner pga. deres tykhed. Alle tykke mennesker nægtes diverse operationer og andre medicinske behandlinger pga. deres tykhed. F.eks. tykke personer med galdesten eller skulderskader bliver i uendeligt stort omfang nægtet operationer i Danmark og alle andre steder. Men man udsætter rask væk tykke mennesker for diverse former for fedmeoperationer, f.eks. gastric bypass-oprationen, som lukker noget af mavesækken af og skærer tarmsystemet op flere steder, sætter det sammen på ny, og skaber således en meget kortere vej fra spiserør til endetarm, så kroppen ikke kan optage al næring fra maden, mens dele af tarmsystemet ligger ubrugt hen inde i kroppen (de ubrugte stykker tarm er stadig levende væv, som er tilknyttet resten af tarmsystemet, men er ikke længere en del af fordøjelsessystemet). En helt utroligt farlig operation, som utallige tykke mennesker udsættes for i et svimlende stort omfang, trods fatale konsekvenser på både kort og langt sigt.

Men trods de mange såkaldte fedmeoperationer, som man vurderer tykke mennesker kan undergå, så nægtes f.eks. topoperationer til tykke transmænd. Dette virkelig minimalt indgreb i kroppen, sammenlignet med gastric bypass- operationer, afvises med forklaringen om at tykke mennesker ikke kan blive opererede pga. tykhed. Endda hormonbehandling nægtes tykke transpersoner.

Kivan Bay (US) er transmand og tyk. Han er aktiv på bl.a. Twitter og Medium, hvor du kan følge hans forskellige artikler, ofte med henblik på at tykaccepten skal være transpositiv og transaccepten skal være tykpositiv. FedFront anbefaler en artikel fra 2017, som kommer omkring tykke transpersoners medicinske modstand via interviews, som udgør hjerteskærende vidnesbyrd.

Ordforklaring

Førstehed og Andethed.

Begreberne førstehed og andeted bruges til at definere tildelte positioner i de konstruerede hierarkier, som er bærende strukturer i samfundet.

Førsteheden tildeles de personer, som befinder sig indenfor normen, indenfor den magtmæssige majoritet. Det er dem, som kaldes ”normale” eller ”almindelige”. Man er førstegjort som cishet, hvid, slank, kropskapabel osv.

Andetheden tildeles de personer, som kaldes ”anderledes”. Andetgjorte personer står uden for normen og nederst i hierarkiet.

”Den anden” er et begreb, som går igen i filosofien og psykologien. I aktivistsammenhænge handler kampen om og for andethed om at skabe lighed for andetgjorte personer uden noget krav om at de skal indrette sig og ændre/tilrette deres andethed.

Siden 2017 er der sket en del (men langt fra nok) i kritikken af og udførelsen af kropspositiviteten og dens næsten udelukkende cishet, hvide og kropskapable stemme med økonomisk og anden adgang til mode og andre kapitalistiske værdimarkører. Den visuelle repræsentation af andre andetheder indenfor tykpositiviteten er lige nu stigende og det ser ud til at  blive bedre og bedre.

Det er stadig vigtigt at fokusere på andre andetheder i overlap med tykhed. Og denne knap 2 år gamle artikel er stadig fortvivlende relevant. Den modstand, som tykke transpersoner møder, skal belyses.

I artiklen kommer Kivan ind på, at tykhed ses som en trussel mod kønsbinariteten. Man er simpelthen ikke en rigtig mand eller en rigtig kvinde, hvis man er tyk. I forvejen er transkønnethed og andre kønsvariationer en trussel mod kønsbinarismen. ”Many see trans people of all genders as challenges to the gender binary. When they are unapologetic about their gender and bodies, they are seen as threats. When they are fat, many surgeons and doctors read their gender as too deviant(…)”

En læge går så langt som til at sige dette: ”One respondent described their doctor saying Adele, the singer, was too big to be a ‘real woman’ and that if she dressed androgynously, people would “think she was here to fix the roads.”” Der er også en læge, som nægter en transmand topoperation, med ordene “du er overvægtig og vil se underlig ud efter en operation, hvis din mave er større end dit bryst.”

Læs hele artiklen om personer, som lever med det strukturelle overlap, transfobi og tykfobi, i Kivan Bays artikel på Medium.

Tykhed og transkønnethed er to andetheder, som møder strukturel modstand i sundhedsvæsenet. Har man begge andetheder, møder man modstanden i ubærlig grad. Kravene om at indordne sig normative størrelses- og kønsstandarder er ikke kun noget, der sker indenfor sundhedsvæsenet. Det forekommer i juridiske systemer, sociale sammenhænge af enhver art – og også i aktivistmiljøerne online og andre steder, der kæmper for hhv. retten til at være tyk og retten til at være transkønnet, nonbinær og at have andre kønsvariationer.

Tykhed ser ikke ud til at være en del af den konventionelle Copenhagen Pride, omend en enkelt tyk performer søgte specifikt efter nogle tykke personer, som ville danse med under priden. Så der vil da være lidt tykhed at se til året store pride, selvom man næsten ikke havde kunnet forvente det af en så kommerciel og på mange måder førestehedsstræbende pride. Desværre ser tykheden heller kke ud til  at være en del af fokus for arrangørerne af Nørrebro Pride endnu. Det er ellers aldeles fantastisk at se denne større forståelse for andethederne i mellem og i overlap. FedFront tror på, at tykheden med tiden vil blive inkluderet i alle fejringer af andetheder og i alle kampe mod undertrykkelse. Tykhed er en andethed, som interagerer med alle andre andetheder og identiteter, f.eks. racegørelse, handikap, klasse og ikke mindst køn og seksualitet.

Der er ikke flere tekster