Trigger Warning: Racisme, hvid skrøbelighed. Denne kommentar retter sig mod hvide mennesker, da det er på tide, at vi begynder at tage ansvar for vores hvidhed og den racisme, som den afføder.


Af: Nogen fra tryghedsholdet 1. maj

Kommentaren er skrevet af nogle af os, der deltog som tryghedshold til den 1. maj-fest, som Bibimbatty afholdt i år i Folkets Hus. Vi vil gerne dele de konkrete erfaringer og oplevelser, vi gjorde os til festen. Vi vil også forsøge at komme med nogle refleksioner, som skal lægge op til, at vi som hvide medlemmer af venstrefløjen begynder at tage et større ansvar for at skabe rum og fællesskaber, der ikke centrerer hvidhed. Et mål må være, at der en dag ikke er brug for tryghedshold, fordi alle hvide begynder at tage ansvar for både vores egen og andres hvidhed. Vi ved, at der er mange hændelser, som vi ikke har haft blik for på grund af vores position, og denne kommentar er derfor ikke udtømmende i forhold til den racisme, der kom til udtryk den aften.

Til fest med din hvidhed

På arbejdernes internationale kampdag holdt Bibimbatty en fest i Folkets Hus. Festens erklærede mål var at centrere folk fra arbejderklassen og QTIBIPOC’s(1). Bibimbatty har tidligere gjort sig erfaringer med, at det primært er hvide mennesker, der skaber utryghed og problemer, og samlede derfor et hvidt tryghedshold, som kunne håndtere de problemer og den utryghed, vi som hvide skaber. Denne kommentar er et forsøg på at videreføre dette arbejde og kalde andre hvide på venstrefløjen ind til at tage del i arbejdet.

Fordi festen blev holdt i Folkets Hus, var den åben for alle. Vi oplevede, at mange hvide mødte op til festen uden tilsyneladende at have reflekteret over hvilken fest, de var kommet til. Det er desværre et kendetegn for fester på venstrefløjen, at vi som hvide møder op med den antagelse, at vi er centrum for festen, og dermed tager for meget plads. Den hvide del af venstrefløjen mangler en praksis for at italesætte og problematisere den adfærd og de rum, vi skaber, ligesom vi må erkende, at italesættelse ikke automatisk fører til en reel adfærdsændring, men kræver kontinuerligt, hårdt arbejde.

Bibimbatty havde til festen udarbejdet retningslinjer for adfærd (community guidelines: www.bibimbatty.com), som de postede på sociale medier og havde hængt op overalt i Folkets Hus. Derudover gav vi som tryghedshold hvide festdeltagere retningslinjerne direkte i hænderne. Vi oplevede dog, at retningslinjerne ikke blev overholdt eller respekteret af hvide festdeltagere.

Vi oplevede, hvordan store grupper af vores hvide venner tog plads på dansegulvet uden synlig tanke på, at når de tager plads, er der mindre plads til andre. Vi oplevede, hvordan samme hvide venner uopfordret kommenterede BIPOC’s(2) udseende, i, hvad vi oplevede som, et misforstået forsøg på at vise, at de var helt cool med festens koncept.

Vi mærkede, på trods af vores position som tryghedshold, ubehaget ved at skulle stille andre hvide mennesker til ansvar for deres handlinger. Vi mærkede, hvordan vi tenderede til at ønske, at en situation ville “gå i sig selv”, så vi ikke skulle opleve utilpasheden ved at skabe forstyrrelser i andre hvide menneskers festadfærd.

Vi oplevede flere gange at skulle tage den evigt tilbagevendende diskussion om, hvilke beklædningsgenstande og frisurer, hvide mennesker føler ret til at benytte sig af, og hvordan størstedelen blev fortørnede over, at deres locks eller bindi blev problematiseret.

Senere, da festen udenfor blev lukket ned og flyttet indenfor, oplevede vi aggressivitet og utålmodighed fra hvide mennesker, der blev bedt om at træde et skridt tilbage for at give plads til QTIBIPOC’s. I et forsøg på at komme ind til festen, oplevede vi flere eksempler på hvide personer, der forsøgte at minorisere sig selv for at øge deres egen berettigelse til rummet –  eksempelvis en hvid person, der sammenlignede sin oplevelse som rødhåret med racisme.

Tag ansvar – inden, under og efter fest

Denne liste er lavet til os, som er hvide, med udgangspunkt i 1. maj-festen: Hvordan kan vi hjælpe hinanden til at forstå vores racistiske adfærd, hvordan kan vi ændre vores egen og andre hvides racistiske adfærd, og hvordan kan vi forberede os til den næste fest, vi deltager i?

Retningslinjerne gælder også dig!
  • Hvis du er hvid, men på andre måder minoriseret, er du sikkert vant til at retningslinjer som regel er til for din tryghed. Det betyder, at du kan være dårlig til at sætte dig ind i retningslinjer, der er til for at skabe tryghed for andre, i dette tilfælde QTIBIPOC’s. Vi er nødt til at tage ansvar for, at hvide minoritetspersoner er en del af majoriteten, når vi taler om racisme.
Tal med dine hvide venner om, hvad det er for en fest, I skal til
  • Forud for mange fester er der lagt et stort stykke arbejde i at udarbejde retningslinjer for at skabe et tryggere rum. Sæt tid af før festen til at tage en snak med dine venner med udgangspunkt i retningslinjerne, og tag ansvar for, om du og dine venner har forstået, hvad der står.
Oversæt til praksis
  • Der kan være langt fra teori til praksis. Forhold dig aktivt til, hvordan de forskellige retningslinjer vil se ud i praksis for dig og dine hvide venner – det kan være alt fra jeres opførsel på dansegulvet, til jeres outfits eller hvad I betaler i baren.
Hold dig og dine hvide venner ansvarlige
  • Ved ikke at påtale racistisk adfærd, er vi med til at retfærdiggøre den. Gør det til en kultur blandt dig og dine hvide venner, at I gør hinanden opmærksomme på, når I opfører jer racistisk, både til fest og til hverdag. Det kræver øvelse at gøre det til en almen praksis at italesætte racistisk opførsel.
Hvidhed fylder!
  • Hvidhed tager plads og skaber utryghed, så gør det til en vane at være opmærksom på rummet, og ikke kun orientere dig mod dine venner. Tag en pause fra dansegulvet, gå i baren eller udenfor, hvis du opdager, at hvidhed er i overtal i rummet. Nogle gange er den bedste handling ikke at være der.
Tag ansvar for at kalde ind
  • Hvis du oplever adfærd, du ved er i konflikt med retningslinjerne, så er det dit ansvar at reagere på det, også selvom du ikke kender vedkommende. Ved ikke at stille folk til ansvar, beder du andre – og med stor sandsynlighed BIPOC’s – om at gøre arbejdet, så du kan have en uforstyrret fest. Din utilpashed trumfer ikke den utryghed, hvidhed skaber. Allier dig med en ven hvis du synes, det er svært at gøre alene. Forbered dig evt. i fællesskab og øv med dine venner, hvad gode standardforklaringer kan være, når du kalder nogen ind. Tænk også over, hvordan du kalder folk ind – uden selvhævdelse og unødvendig optrapning af konflikter.
Stop eksotisering af BIPOC’s
  • Hvis du har brug for at komplimentere BIPOC’s udseende eller danse tæt op af en gruppe BIPOC’s, du ikke kender, er det ikke anerkendelse, det er eksotisering og i flere tilfælde seksualiseret racisme. Kulturel appropriering er heller ikke anerkendelse, så klip dine locks af, lad være med at tage kimono eller bindi på, og hvis du ikke kan forstå hvorfor, så spørg en hvid ven eller google det – der er masser af BIPOC’s, der har lavet informerende stof, der forklarer det. Hvis du har behov for at vise din anerkendelse, så gør i stedet noget for at støtte rum og fællesskaber, der ikke centrerer hvidhed. Du kunne fx overveje at melde dig til rengøringsholdet, give lidt ekstra til donationsbøtten eller involvere dig i anti-deportationsarbejde.
Læs ikke af på BIPOC’s
  • Forvent ikke at BIPOC’s bevidner eller roser dit arbejde med din hvidhed. Lad fx være med at fortælle hvor god du var, da du kaldte en racistisk kollega ud. BIPOC’s behøver ikke flere eksempler på racisme.
Debrief med dine hvide venner
  • Efter festen kan du og dine hvide venner mødes og tale om på hvilke måder,  I tog ansvar for jeres hvidhed og på hvilke måder, I fejlede. Del jeres oplevelser og erfaringer med hinanden, og tal om hvordan I kan arbejde med jeres hvidhed til næste gang.

Om lidt er der Nørrebro Pride, og vi opfordrer alle hvide, der har tænkt sig at deltage, til at forberede sig. Vi skal som hvide reflektere over, hvordan vi vil arbejde med vores hvidhed både inden, under og efter priden. Husk dog også, at arbejdet er kontinuerligt og gælder samtlige fester og sammenkomster, som du i fremtiden har tænkt dig at deltage i. Hvis vi som hvide føler, at dette er for meget arbejde, skal vi overveje at blive hjemme. Det er på tide, at den hvide del af venstrefløjen tager sig sammen og påtaler racismen, ændrer vores adfærd og overvejer, hvilke rum vi er med til at skabe.

Noter

1. Queer, trans, intersex, black/indigenous/people of colour

2. Black/indigenous/people of colour

Der er ikke flere tekster