I 2019 besøgte Colombia Solidaritet en af de jorde, som bevægelsen La Liberación de la Madre Tierrahar befriet og vi talte med ét af medlemmerne af bevægelsens politiske kommission. Her søgte vi at forstå, hvordan det er muligt at genvinde jord i et af Colombias hårdeste konfliktområder. COLSOL er i kontakt med La Liberación og følger med udviklingen, så vi kan forsikre, at interviewet giver et dækkende billede af bevægelsens udfordringer og strategier idag.

__________________________________________________________________________________________________________________

Af Collombia Solidaritet

Konflikten blev hurtig konkret på vores besøg. Allerede på vej til vores destination, blev den offentlige bus standset af en gruppe soldater fra den colombianske hær. Vi ventede en tid, og pludselig lød der et gevaldigt brag, så vi fløj en halv meter op af vores sæder i bussen. Kort efter kunne vores medpassagerer forklare, at det var en kontrolleret detonation, udført af hæren, som havde identificeret en bombe nær vejen. Velkommen til Cauca, sagde vores ledsagere.

Inde på grunden, som La Liberaciónhavde befriet godt et år tidligere, blev vi mødt af en gruppe små huse af træ og en flok mennesker omkring et åbent ildsted med en stor gryde i kog. Efter at have fortalt om Danmark, og talt frem og tilbage om kolonihistorie og arbejderkamp, gik vi til side med Gustavo fra den politiske kommission, som begyndte at fortælle.

“Vi er organiserede lokalsamfund fra Nasafolket, som i mange år har dedikeret os til befrielsen af moder jord; ved at befri territorier som er besat af multinationale selskaber og som tjener til monokulturel sukkerrørsproduktion”, starter Gustavo, og fortsætter “Vi er de oprindelige folk fra dette kontinent, som er blevet trætte af at vente på regeringen. Vi har prøvet alle juridiske og politiske instanser, og de har ikke lyttet. Så vi har været nødt til at indtage jorderne med direkte aktion”.

Jordbefrielse skridt for skridt

Hvordan fungerer det i praksis, når I indtager et stykke jord, spørger vi Gustavo.

“Det første, der skal gøres, er at finde folk, der er interesserede i at have jord; at befri et sted. Det næste er hele forberedelsen, det logistiske, finde et sted, hvilken hacienda, hvor mange hektarer er den, hvilken slags jordbund…”. “Dernæst laver vi en kulturel analyse, som handler om, om vi kan eller ikke kan. Vil der være for meget repression fra jordejeren eller fra statens sikkerhedsstyrker? Og hvor meget mad har vi til at gennemføre denne aktion? Somme tider er der masser af lyst, men hvis der ikke er mad, uden fyldt mave, kan vi ikke arbejde. Maden er meget vigtig. Et første skridt er faktisk at dyrke mad, og så identificere de interesserede familier”.

“Sådan laver vi en diagnose, og derfra tager vi beslutningen. Hvilken dag og hvad tid tager vi hen til grunden. Godt. Når vi kommer til grunden skal der sås. Der skal fældes sukkerrør og sås mad. Så gør vi hvad vi kan for at blive på grunden. Sådan positionerer vi os og vinder legitimitet til befrielsesprocesserne”.

“I kan se, at mange familier her er kommet med alt, hvad de har. De tog katten, hunden, hønen, hesten, koen og fåret med. Dette er at befri. Alle har deres funktion. Koen bliver sluppet løs derhenne og den hjælper med at løsne sukkerrørene, ligesom fåret. Hundene er meget vigtige, fordi de holder øje om natten, hvis der skulle komme nogen, der vil gøre os ondt.”

“Rent organisatorisk uddelegerer vi, hvem der opholder sig på grunden, hvem der vandrer, og hvem der udgør den politiske kommission. For der skal laves mange politiske analyser af konteksten, af de politiske bevægelser, hvad tænker de, og hvad tænker alle de aktører, som findes i området, for det er sådan vi passer på os selv.”

Forsvar jorden

Befrielsen af jorde i Cauca har ikke været uden tab. Siden de tog navnetLa Liberación de la Madre Tierrai 2005 har der været talrige angreb på bevægelsen (som illustreret nederst), og 11 jordbefriere har mistet livet. Alligevel fortsætter processen med at befri jorde, beskyttet på bedste vis af det, de kalder, de oprindelige folks vagtværn (Kiwe Thegnas/la guardia indigena).

Gustavo forklarer: “En meget vigtig komponent er de oprindelige folks vagter. De er det man udenfor [i resten af samfundet] kalder hæren, men her, i dette tilfælde, er det almindelige civile, som blot bærer en stok, som symbol på den autoritet, respekt og anerkendelse de nyder i vores organisation og i vores lokalsamfund. Vi vælger dem til at repræsentere os, frivilligt, og der er en hel plan med forberedelse og kapacitetsopbygning af de unge, kvinder og børn, der gerne vil være med i vagtværnet.”

Vagtværnet har eksisteret i årtusinder, men det var i 2001, da vi begyndte at høre om de paramilitære i Colombia, at det blev en strategi. Da paramilitarismen kommer til Cauca ser vi med bekymring, hvordan de begynder at dræbe og fordrive folk, og vores ældre siger klogt, at vi skal gøre vagtværnet permanent.

Allerede dengang, var vi de første, der ankom til åstedet for de væbnede konfrontationer; de første der kom og de sidste der gik. Så vi måtte forberede os politisk, i Menneskerettighederne og i førstehjælp. Og sådan voksede vi, fordi det var nødvendigt at tjene vores lokalsamfund, og igen var der behov for endnu mere forberedelse af vores Kiwe Thegnas, beskytterne af vores territorium.

“Hvad er det vi kontrollerer i vores territorium?” spørger Gustavo retorisk: “Alle fremmede personer, som kommer til vores territorium for at gøre skade på vores lokalsamfund,” svarer han selv. Vi i Colombia Solidaritet har allerede forstået, at dette ikke er uden omkostninger, for dagene inden vi rejste til Cauca, var de oprindelige folks vagter i nyhederne.

Gustavo forklarer: “Denne uge slog de fire medlemmer af det oprindelige folks vagtværn ihjel, én af dem autoritet Neehwesx fra de oprindelige folks kollektive jord, Tacueyó. De bliver slået ihjel mens de udøver territorial kontrol som autoriteter, ligesom vores forfædre gjorde det. Efterfølgende, dagen efter, dræber de en anden Kiwe Thegnai Toribío.”

“Det har været systematisk; forfølgelsen og stigmatiseringen, som forskellige sektorer udsætter os for. Og som om det ikke var nok, i en kontekst som denne, beskylder staten og dens sikkerhedsstyrker os samtidig for at være en del af guerillaen og være narkohandlere.”

“Altså. Det ser ud til at alle blev enige om at udslette vores organisering af oprindelige folk, som ikke gør andet end at arbejde. Og os, medlemmer af de oprindelige folks vagtværn, vi bevæbner os med mod, med ordets styrke, med intelligens, og vi udøver territorial kontrol. Med en stok i hånden; med en stok udøver vi kontrol.”

La Liberación bryder muren. Journal for ondskabens akse (ASOCAÑA, INCAUCA og den colombianske stat) mod La Liberación de la Madre Tierra 2005-2020

Der er ikke flere tekster