Der er efterhånden lavet en del forskning på universiteter verden over, som dokumenterer, hvad tykke mennesker ved: Vi bliver behandlet dårligere end ikke-tykke personer på arbejdsmarkedet.


Ofte bruger de forskellige forskere undertrykkende ord, som ”overvægtig” og ”fedme” (se sprogguide). De har ikke sans for at sprogbruget er en del af den undertrykkende struktur, selvom det hele jo hænger sammen. Trods undertrykkende ord, som stadigvæk bruges i forskningen, er det jo positivt, at der eksisterer forskning og at der kommer mere af det indenfor emnet tykhed og arbejdsmarkedsdiskrimination.

Denne artikel er skrevet af seks forskere fra forskellige universiteter i Europa og redigeret af Saba Hinrichs-Krapels, King’s College London, UK. Forskerne spænder over fysiologi, folkesundhedsvidenskab og psykologi. Det, de kan fastslå efter grundige undersøgelser på konkrete arbejdspladser, er, at tykke mennesker bliver forbigået ved ansættelser. Der er simpelthen en konsekvent negativ forventning fra ansætternes side om at tykke mennesker ikke kan passe flere forskellige typer arbejde.

Denne rapport kommer fra non-profit organisationen Rudd Center, og den hæfter sig ved at tykke mennesker 1) Ikke bliver ansat i lige så høj grad som ikke ikke-tykke personer 2) Nægtes forfremmelse på arbejdspladsen 3) Bliver fyret pga. tykhed eller pga. ikke at kunne tabe sig 4) Udsættes for mobning og stigmatisering fra ikke-tykke kolleger og chefer 5) Straffes for deres tykhed via regelsæt og slankningspolitiker på arbejdsplader. Og derefter gennemgår rapporten, at der ingen lov er til at beskytte tykke personer på arbejdsmarkedet i USA – staterne Michigan og Washington har dog nogle undtagelser – men ikke en helt klar lov, der gør det ulovligt at diskriminere tykke på arbejdsmarkedet.

Jessica Richman har samlet forskellige statistikker og resultater fra undersøgelser, og kan konstatere, at selvom der i visse dele af det amerikanske arbejdsmarked, er et ønske om diversitet i bred forstand og f.eks. regler om køn og ansættelse for at sikre sig diversitet, så er der stadig ikke noget ønske om at hyre tykke jobsøgere. En undersøgelse, hvor 500, som arbejder med ansættelser og rekruttering blev vist billeder af mange forskellige mennesker indenfor og udenfor normen, viste at kun 15,6% svarede ja til at overveje at ansatte en tyk kvinde, som var på et af billederne.

Laurie Cooper Stoll, som er sociolog, har skrevet en artikel om at kritisk sociologi ofte udlader tykhed, når der er fokus på social ulighedhed. Trods mængder af bevis på at tykke mennesker -ligesom andre marginaliserede grupper – udsættes for diskrimination på arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet, personlige relationer og i særlig høj grad i sundhedsvæsenet, så udelades tykke mennesker i sociologiens fokus.

Sondra Soloway har en doktorgrad i jura og skrev i 2000 bogen Tipping the Scales of Justice. Den handler i meget bred forstand om hvorledes tykke mennesker står i det juridiske system. F.eks. hvordan et barns tykhed kan bruges som våben mod dets forældre. Meget specifikt beskæftiger bogen sig også med juraen i forhold til arbejdsmarkedet og dets indbyggede diskrimination mod tykke personer. Og hvordan jurister kan benytte sig af andre typer lovgivning, som beskytter marginaliserede personer, for at hjælpe tykke klienter, fordi tykke personer ikke har rettigheder i det juridiske system.

Der er ikke flere tekster