Den 12. november var Søren Warburg i Radio24syv Morgen, der kunne dokumentere, at gruppen No Deportations DK havde forsøgt at forhindre 27 udvisninger i Lufthavnen. Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti har sagt, han ønsker, at aktivister skal straffes med 5-10 års fængsel for at deltage i den type aktioner. I lyset af Martin Henriksens forslag og det fokus, der er i disse dage på vores aktioner, ønsker vi at fortælle, hvorfor vi mener, at udvisningerne er urimelige og bringer menneskeliv i fare.


Af Welcome to Denmark og No Deportations DK

Fejlbehandlinger og hård kritik

Det danske system er ikke fejlfrit. Først og fremmest er der mange afslag på asyl som er blevet omstødt ved flygtningenævnet. Det danske system fanger selv nogle af deres egne fejl, men langt fra alle. Danmark har fået en hård kritik for sagsbehandlingen fra bl.a. UNHCR, det betyder, at vi i øjeblikket ikke behandler asylansøgninger korrekt.

Danmark giver færre asyl end andre lande

Danmark har i årevis ligget langt under det europæiske gennemsnit for godkendelser af asyl. Det ses tydeligt i det drastiske fald, der er sket i anerkendelsesprocenten, der er faldet fra 72 procent i 2016 til 35 procent sidste år. Kort sagt giver Danmark asyl til langt færre end før, hvor vi i forvejen lå lavt. Faldet skal også ses i lyset af, at det ændre sig, hvilke lande folk kommer fra, og at der er praksis for at give flest mulige afslag.

Danmark udviser til lande, som folk flygter fra

Det er livsfarligt at opholde sig i Afghanistans hovedstad, hvor Danmark henviser til, at man kan opholde sig efter sin udvisning. Det samme gælder Mogadishu, hvor den danske delegation ikke engang kunne forlade lufthavnen, men man alligevel valgte at påbegynde hjemsendelser til. Den syriske borgerkrig sender stadig folk på flugt, og der er ikke sikkert i lande som Irak eller Eritrea. Dertil kommer politiske flygtninge og systemkritikere, hvis liv Danmark en gang værnede om.

I lyset af de oplysninger bør der ikke herske nogen tvivl, om at vi udsender folk, der faktisk bør have asyl. Og i de situationer griber vi til handling, men det er vigtigt at huske på, at der sker mange udvisninger, som offentligheden ikke høre om. Der er dog enkelte, der er så urimelige, og hvor de udviste er i overhængende livsfare, at vi har valgt og bliver ved med at vælge at gribe ind.

Livet er det vigtigste, vi har

Vi er godt klar over, at det kan skabe gener for folk, der er på vej på ferie eller rejser i lufthavnen. Det er ikke en tilsigtet hensigt, og vi gør alt, hvad vi kan for at informere, om hvorfor vi er til stede. Det er vigtigt at understrege, at vi finder enhver form for voldsom adfærd fuldstændig uacceptabelt, så det vil aldrig blive en del af vores aktionsform. Men når vi står over for et menneske, der står til at miste livet ved en udsendelse, så er der noget vigtigere end vores bekvemhed og daglige gøremål.

DF latterliggør flygtninge

Når DF omtaler asylansøgere, så gør de ofte grin med deres behov for beskyttelse. De bliver omtalt som snyltere, der vil nasse på Danmark og ødelægge det danske samfund. Det mener vi er en fuldstændig uanstændig måde at tale om mennesker på flugt på. Men det tjener det formål, at DF dehumaniserer og mistænkeliggør dem, og det gør det nemmere at få opbakning til udvisninger.

Ofte får vi at vide, at de skulle være blevet i det første land, de kom til, men når det land er Italien, så er det en yderst usolidarisk tilgang til et europæisk samarbejde. Det kan ikke være rigtigt, at dem, der ligger yderst skal tage det hele. Her både kan og bør Danmark deltage. Men ikke engang sølle 500 kvoteflygtninge vil vi tage. Vi vil nemlig vise vores europæiske naboer, at vi er fløjtende ligeglad med alt andet end nationalstaten.

Lad dem dø, før de søger hertil

Martin Henriksen har gentagende gange slået fast, at han ønsker forhold som i Australien, hvor flygtninge drives til selvmord bag indhegninger og umenneskelige forhold. Hvis de ikke kan lide lugten i bageriet, så kunne de have lagt sig til at dø i hjemlandet, kan man næsten høre ham sige.

Vi tør godt kritisere, det Danmark som DF står for. Det Danmark, hvor retspraksis er en by i Rusland, hvor grænseværn er flygtningepolitik og Danmark er den største modtager af vores ulandsbistand.

Så, ja. Vi er imod urimelige udvisninger, så længe den danske sagsbehandling er under skarp kritik, når de lande, vi udviser til, stadig sender folk på flugt og så længe Danmark giver så få asyl. Vi bliver ved med at kæmpe for et værdigt og frisindet Danmark og for en menneskelig behandling af folk på flugt.

 

Der er ikke flere tekster