Demonstration: Generation Identitær ud af København***

Den nyfascistiske minigruppe generation identitær har de sidste 3 år forsøgt at etablere sig, som ungdomsbevægelse i København. Gennem happenings, smart tøj og fancy videoer forsøger de at sprede deres hadske budskaber om massedeportationer og etnisk udrensning. De gemmer sig bag nye udtryk som ‘etnonationalisme’ og ‘remigration’, der dækker over den samme gamle biologiske racisme og fascisme.

Vi lader os ikke narre!

Den 27. Februar er Generation Identitær inviteret til paneldebat i fællesssalen på Christiansborg . Dette vil de bruge til at promovere sig selv, lokke nye til og normalisere deres fascistiske gruppe.

Det bliver ikke uden modstand!

Planen for dagen

Vi mødes foran Finansministeriet til antifascistisk demonstration. Der vil være musik og talere

Vi står fast og siger fra overfor arrangementet, Generation Identitær skal ikke lokke nye og unge til deres døende projekt!

Vi larmer og forstyrrer i området omkring indgangene til paneldebatten.
Medbring fløjter, højtalere og andet der larmer.

Hold jer opdateret og klar til, at vi sammen demonstrerer, aktionerer og viser fascisterne modstand!

Demonstrationen på Facebook

Hvordan kan jeg være med/ hjælpe til på dagen?

Vi skal bruge din hjælp til at sprede ordet – tal med dine venner, kollegaer, skolekammerater og andre du tænker skal være med! Inviter dem på de sociale medier, hold og tag til møder, hvor I taler sammen om, hvordan I vil være med på dagen.
Der er mange måder, man kan være med på – Man kan stå fast foran indgangene og i området, man kan hænge bannere op, man kan dele kaffe og flyers ud til forbipasserende og meget, meget mere.

Vores antal, beslutsomhed, kreativitet og vilje til at være mobile er nøglen til succes på dagen.

NO PLATFORM FOR FASCISM

For the last 3 years, the neofascist mini-group ‘Generation Identitær’ (Generation Identity) has tried to establish itself as a youth movement in Copenhagen. They have tried to spread their hateful messages of mass deportations and ethnic cleansing through happenings, trendy clothes, and fancy videos. They hide behind expressions such as ‘ethnonationalism’ and ‘re-immigration’ that mask the same old biological racism and fascism.
But we won’t be fooled!

On the 27th of February Generation Identity has been invited to a panel discussion in the common hall at Christiansborg. They want to use the opportunity to promote themselves, attract new members and normalize their fascist group.

It won’t be without resistance!

The Plan

We will meet in front of the Ministry of Treasury for an antifascist demonstration. There will be music and speeches.

We will stand firm and speak out against the event, Generation Identity must not be allowed to attract new or young people to their dying project!

We will make noise and disturb the areas around the entrances to the panel discussion. Bring whistles, loudspeakers, and other things that can make noise.

Stay updated and at the ready for when we together will protest and show our resistance against the fascists.

How can I particapate and or help?

We need your help to spread the word – speak to your friends, co-workers, schoolmates and anyone else you think should be part of this! Invite them on social media and talk together about how you want to join in.
There are lots of ways to participate – You can stand your ground in front of the entrances, you can hang banners, you can hand out coffee and flyers to passersby, and much much more.

Our number, determination, creativity, and willingness to move quickly, are the key to success.

Der er ikke flere tekster