Fristeder: Demonstranter og beboere opretter autonomt område i Seattle***

I kølvandet på George Floyd’s død har protesterne i USA spredt sig til hele landet og antaget et utal af former. I Seattle har angreb fra politiet, ført til at sammenstødene med demonstranter er eskaleret. Den eskalerende konflikt kulminerede i at politiet helt har opgivet og forladt området Capitol Hill. Efterfølgende har beboere opført barrikader og erklæret området for en fri autonom zone.

 


Det gamle arbejderkvarter Capitol hill i Seattle har et stærkt sammenhold og kendt som et queervenligt område. Historisk set er området politisk radikalt og været hjem for punkbevægelsen, der har deltaget aktivt i de seneste års protester omkring Fergusson optøjerne i 2014/2015 og Occupy bevægelsen før dem.

Den 8. Juni trak politiet sig ud af området som en følge af talrige store demonstrationer og sammenstød med organiserede demonstranter, der krævede nedskæringer i politiet og at politifolk, der har begået vold, skal stilles for retten.

Politiets tilbagetrækning fra east precinct og de omkringliggende gader har betydet åbningen af et område, som demonstranter nu anvender som base for protester i samarbejde med Capitol Hills beboere. Der er opsat shelters og området har valgt en lyserød paraply som symbol på de hjemmelavede skjolde og barrikader, der forsvarer områdets yderkanter. Demonstranterne kræver nedskæringer i områdets politibudget og nægter at forlade området før deres krav er mødt. 

Defund the police

Er et slogan og krav fra demonstranterne i Black Lives Matter demoer. Det indbefatter nedskæringer i politi budgetter og fratagelse af militært og paramilitært udstyr fra USA’s politikredse. Herunder hører blandt andet også en reformering af politiet, hvis ikke en total afskaffelse og omdirigering af midler til socialt gavnlige formål som uddannelse, sundhed og jobs.

Med autonomt område menes et areal eller rum, hvor basisdemokrati sætter dagsordenen og at en demokratisk forsamling, hvor alle kan deltage, er den højeste myndighed. Etableringen af et autonomt område i Seattle er vigtig ikke blot fordi det repræsenterer en eskalering af protesterne omkring Black Lives Matter, men også fordi det demonstrerer genopførelsen af en historisk tendens, der er så gammel som venstrefløjen selv. 

Barrikaderne i Seattle repræsenterer, ligesom afspærringerne og murerne i Pariserkommunen af 1871, et krav om forandring og drømmen om en bedre verden. En verden hvor statslegitimeret vold og profit ikke dikterer vilkårene for hvordan mennesker skal leve deres liv og finde mening i tilværelsen.

Lige så velkendt som Pariserkommunen og andre eksempler er historierne om hvordan selvstyrende områder er blevet knust med statslig magt og drømmene er bristet i et hav af blod. Det går dog ikke altid sådan, og til trods for undertrykkelsen af autonome områder er det værd påpege de underliggende tendenser og hvordan det inspirerer nye aktivister og aktioner.

Christiania repræsenterer eksempelvis et uhyre sjældent tilfælde, hvor det faktisk er lykkedes at beholde det fysiske territorium og fastholde et radikalt og basisdemokratisk værdisæt. Christiania er ikke perfekt, men ikke desto mindre er fristaden på globalt plan unikt og repræsenterer en model, man kan lære af og bygge videre på, og nu igen har vist sig i Seattle.

Ideen om at etablere fysiske områder og tage gaderne tilbage omtales af forfatter hos AK Press Cindy Millstein. Forfatter til blandt andet ‘ Anarchism and it’s aspirations, og Rebellious Mourning.

En legitim følelsesmæssig respons på det faktum at selv de mest minimale offentlige og  hidtil ikke-kommodificerede sfærer i vores liv er blevet taget fra os. Det er et hektisk råb fra vores fængsel. Vi er blevet så indelukkede, så gennemgående skadede af kapitalisme såvel som statskontrol, at krummer ser ud for os som et nærende måltid…..At lukke gaderne af under direkte aktion er noget flygtigt og småt, men det giver os midlertidige rum i hvilke vi kan praktisere en direkte demokratisk proces og giver os en kortvarig magt over vores egne liv. ” – Citeret fra bogen ‘Anarchy and it’s aspirations’ som er under oversættelse til dansk.

I Seattle har etableringen af Capitol Hill zonen, ført til en udvikling hvor politiet har de-eskaleret volden omkring zonen og byens borgmester har indledt forhandlinger med beboerne. I tråd med de igangværende protester er brugen af tåregas midlertidigt blevet forbudt i Seattle og der forhandles om at begrænse andre af politiets magtmidler.

Siden Zonens oprettelse den 8. Juni er der skudt en biograf op, et førstehjælpsområde, folkekøkkener og en række andre non-profit initiativer op som eksperimenterer med og leverer infrastruktur til området

I Zonen er der ikke forhåbninger om at kunne holde politiet ude for evigt, men derimod at anvende den platform som zonen giver, til at kunne stille krav og bygge videre på de erfaringer, som opstår i sådanne eksperimenter. CHAZ har således stillet en række krav til byens myndigheder og det amerikanske samfund som helhed. Herunder frihed til politiske fanger, nedlægning af politiet, en decentraliseret valgprocess og kompensation til ofte for politivold. Til trods for sådanne områders tidsbegrænsede levetid, så vidner mediernes opmærksomhed om at noget nyt er ved at ske, og ligesom  pariserkommunens tres dage, så er Capitol Hill Autonomous Zone, en af mange ringe i et voksende oprørt hav.

 

Der er ikke flere tekster