Opgør: Dansk Selskab for Almen Medicin om vægttab: Oldnordisk Sundhedsstyrelse***

Tid til paradigmeskifte. De praktiserende lægers videnskabelige sammenslutning, Dansk Selskab for Almen Medicin, forlader i protest en arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen, hvis formål er at få tykke mennesker til at tabe sig.


Af Dina Amlund

Dina Amlund er tykaktivist og cand.mag. i moderne kulturhistorie. Hun er kultur- og samfundsdebattør, foredragsholder og skribent. Dina har gennem de sidste 10 år beskæftiget sig indgående med tykhed som andethed og tykfobi som struktur med fokus på kulturhistorie, sprog, repræsentation og stereotypi i medier og kulturprodukter.

Tykke menneskers kroppe er konstant under debat og beskydning af forskellig tykfobisk karakter. Mange års forskning viser, at slankekure, livsstilsomlægninger – og hvad man ellers kalder de programmer, der skal gøre tykke mennesker tynde og normative – ikke virker. Alligevel ønsker en arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen, at tykke mennesker skal opspores og sættes på kommunale slankeprogrammer/livsstilsinterventioner. Det har fået Dansk Selskab for Almen Medicin til at trække sig fra arbejdsgruppen i protest.


Rasmus Køster-Rasmussen er læge, forsker i vægtudvikling og repræsentant for Dansk Selskab for Almen Medicin (herefter DSAM). I en artikel fra 11. juni, forklarer han til DR, at Sundhedsstyrelsen bør ændre fokus fra et mål om en slank krop til en glad, stærk og funktionel krop. Køster-Rasmussen peger på studier, der viser, at selvom mange tykke mennesker kan tabe sig under et slanke- eller livsstilsprogram – vil over 90% tage det hele på igen. I P1 Morgen den 13. juni fortæller han, at selv de dyreste og grundigste livsstilsinterventioner fører ikke til varigt vægttab – og at vægttab ikke mindsker risici for blodpropper i hjertet og hjertekarsygdomme, som ellers er argumentet for at tykke mennesker skal tabe sig.

Anders Beich er formand for DSAM og siger til Weekendavisen 12. juni: ”vi kan ikke lægge navn til anbefalinger, som ikke hviler på et ordentligt vidensgrundlag.” Udover at slankekure og livsstilsomlægninger ikke virker, har DSAM en anden kritik af Sundhedsstyrelsens planer, som går ud på at praktiserende læger skal ”opspore” tykke mennesker for at sende dem videre til slanke/livsstilstilbud. ”Selve sprogbrugen vidner om en tankegang om, at borgeren skjuler noget og derfor skal opspores. Men det er altså ikke vores rolle. Vi taler med folk om de problemer, de kommer med i vore konsultation (…) folk skal have lov at gå til lægen og være overvægtige, uden at man absolut hele tiden skal tale om deres overvægt, ” siger Beich til Weekendavisen.

Både Beich og Køster-Rasmussen peger på stigmatisering af tykke mennesker, som øger risiko for lavt selvværd, som kan føre til depression, selvmordsforsøg m.m. Køster-Rasmussen siger i P1 Morgen, at Sundhedsstyrelsen slet ikke overvejer, hvad det har af negative konsekvenser, at udpege folk som overvægtige og fortælle dem, de skal gøres normale. Beich siger om tykke mennesker til Weekendavisen, at det ikke nytter at ”blive ved med at slå dem oven i hovedet med vægten” og at de praktiserende læger kan risikere at tabe kontakten til de tykke patienter.

Repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen og forskellige ”fedme”forskere af den gamle skole (med formålet at få tykke mennesker til at tabe sig) argumenterer for at slankekure rigtignok ikke virker, mens de gerne vil satse på livsstilsomlægninger. – Også selvom disse livsstilsomlægninger og -interventioner heller ikke virker ifølge de studier, der eksisterer. Derudover melder de ud i forskellige medier, at de er ”skuffede” over DSAM, er ”uforstående overfor den hårde udmelding” fra selskabet og at de ikke ser sig selv som oldnordiske.

Rasmus Køster-Rasmussen advokerer i P1 Morgen for at tykhed ikke kun angår nogle endokrinologer og nogle læger rundt omkring. Tykhed handler om biologi, psykologi, kultur og eksistens. I interviewet siger han, at ”man grundlæggende bliver nødt til at acceptere den statur, man nu engang har.” – Herfra skal lyde en opfordring til at alle andre også grundlæggende kommer i gang med at acceptere de staturer, tykke mennesker nu engang har.

Rasmus Køster-Rasmussen er en del af den nye tværfaglige sammenslutning Ligevægt. Det er et helt nyt tiltag, som ønsker et komplet anderledes syn på tykhed. Udover Køster-Rasmussen tæller Ligevægt psykolog og ph.d. Lene Meyer, klinisk diætist Inger Bols, lektor i fysioterapi og næstformand i Dansk Selskab for Fysioterapi Lars Henrik Larsen, lektor i kulturstudier med speciale i krop, køn og magt Lene Bull Christiansen og lektor i teologi med speciale i eksistens Johanne Stubbe Teglbjærg Kristensen. 

 

Der er ikke flere tekster