Interview: Center kæmper mod løndumpning og for migranters rettigheder***

Efter flere grumme sager med social dumping og andre ulovligheder begået mod migrantarbejdere, blev der oprettet et center for migrantarbejdere i København. Medieaktivister fra Konfront har besøgt migrantcenteret for at høre om deres aktiviteter.

 


af Rasmus Emil Hjorth

Bag Nørrebro station ligger Migrantcenteret. Centret hjælper migrantarbejdere, der har problemer med deres arbejdsgivere. Centeret er kommet til efter flere års kamp mod arbejdsgivere der har løndumpet migranter, og udnyttet deres udsatte position.

I januar 2020 åbnede Migrantcenteret, efter et årti med stribevis af sager om migrantarbejdere, der har oplevet løndumping og andre ulovlige vilkår.

”Idéen om centeret kom fra den svenske organisation ”Centrum fra papirløse”(En organisation som formidler information om lønmodtageres rettigheder og rådgiver illegale arbejdere. Red) Men forskellen mellem dem og os, er at vi hjælper legale migranter, med den forudsætning, at de har tilknytning til arbejdsmarkedet.”  siger Zahra som er projektleder for Migrantcenteret.

”Vi har tre formål. Vi hjælper migranter som ikke kan forstå dansk. Vi kæmper imod social dumping og at fagforeningen skal få flere medlemmer, da det støtter os i vores arbejde”.  

Migrantcenteret er den eneste organisation, som hjælper migranter med spørgsmål om deres arbejdsforhold. Der bliver hjulpet med helt basale ting som hvordan man får udstedt sundhedskort, får oprettet sygeforsikring og andet.

” Vi har funktion som akutstue. Idéen startede hos fagbevægelsen, hvor der var en sum penge til et projekt der skulle hjælpe unge med at søge job. Men de blev ikke brugt. Den sum penge blev i stedet brugt til at oprette os”.

Når arbejdsgiveren glemmer lønnen

Centeret har åbent to gange om ugen – De har haft rigtig travlt det sidste års tid, med over 60 sager. De frivillige centeraktivister kommer i kontakt med migranterne over de sociale medier eller andetsteds.

Det største sted, hvor vi kommer i kontakt med migranter er i Facebookgrupper. Vi har aktivister som deler vores migrantcenteropslag i forskellige udenlandske facebookgrupper. Ellers henvender fagforeninger sig til os med migranter der har behov for hjælp”.

Migrantcenteret er ikke nogen myndighed, så kan ikke gøre mere end at hjælpe med det mest basale. Centeret er et bindeled mellem forskellige organisationer.

”Vi henviser folk. Vi arbejder sammen med borgerservice, fagforeningerne, kirkens korshær og vi plejede at gøre med Trampolinhuset.(Trampolinhuset er lukket nu. Red.) ”

De hyppigste sager, som migrantcenteret har modtaget, drejet sig om manglende udbetaling af løn. ” Vi ringer til arbejdsgiveren, på vegne af migrantarbejderen, hvis de har givet samtykke til dette og spørger ind til hvor lønnen bliver af. Hvis der er et større problem, kontakter vi fagforeningen.” 

Hvordan bliver man aktiv?

Man skriver til Migrantcenteret, derefter kan man komme til samtale. Du finder mere information her.

Der er ikke flere tekster