Bidrag til temaet BYEN efterlyses! Det andet tema for Redaktionen Autoritetskritik er BYEN. I den forbindelse efterlyser vi bidrag fra både enkeltpersoner, grupper og organisationer, der afklarer begreber, skærper vores analyser og generelt behandler emnet fra alle de forskellige vinkler, der kunne være relevante for vores bevægelse.


Hvem har ret til at bo og være i byen? Hvem er byrummet indrettet for? Hvem er byen tilgængelig for? Gentrificering, byfornyelser, privatiseringer af boligmarkedet, stigende huslejepriser, mangel på studieboliger, øget udbud af erhvervslejemål, Airbnb og rige udlændinges ferielejligheder skubber os længere og længere ud af byen. Inklusion og mangfoldighed i byen tilsidesættes for Blackstones opkøb af København og andre europæiske storbyer, de racistiske “ghetto”-lovgivninger og zoneforbuddet, der aktivt rammer hjemløse. Nedrivning af Slagtergårdene på Vesterbro og Astrid Noacks Atelier på Nørrebro samt affredningen af Stejlpladsen ved Fiskerihavnen i Sydhavn sker til fordel for nye højhuse til ressourcestærke familier. Vores kollektive muligheder og vilkår i byen indskrænkes, når byhaver, parker og legepladser lukkes, når brugerskabte kreative rum og fristeder presses ud af historiske bygninger, og fælles grønne områder sælges af kommunen til private investorer. Når de steder, der før har kunnet samle os på tværs af forskelligheder og privilegier, privatiseres, indhegnes og på andre måder gøres utilgængelige for os. Når de eneste, byudviklingen tilgodeser, er dem med penge på lommen.

Men vi er allerede mange som organiserer os imod gentrificering, privatiseringer, “ghetto-lister” og zoneforbud. Som nedkæmper fascister og homofobers forsøg på at skabe en stærk tilstedeværelse i byen. Som kæmper for en by for os alle, hvor ingen ekskluderes på grund af etnicitet, religion, køn, seksualitet, funktionsvariationer og klasse. Som hver dag driver fristeder, hvor vi kan være sammen med hinanden på nye måder og være kreative. Som skaber beboerinitiativer, hvor vi kan møde vores naboer over et måltid, en øl eller et stille øjeblik i skyggen af et træ. Som bruger byen, dyrker grøntsager, skater og spiller bold.

Vi er interesserede i bidrag, der afdækker hvordan byen bliver ændret, og hvilke konsekvenser det medfører. Om hvem, der bliver presset ud af byen, og hvem der skabes plads til. Om hvilke strategier, der bliver brugt imod os, og hvordan vi kan organisere os imod dem. Bidrag om hvordan vi kan yde modstand. Om hvordan vi kan kæmpe mod gentrificering, privatisering, “ghetto”-lister og zoneforbud. Om hvordan vi kan tage byen tilbage, skabe plads til os selv og overtage byrummet, besætte byen. Om hvordan vores modstand må være antikapitalistisk, antiracistisk, feministisk og ikke bygger på klasse-kompromiser. Bidrag, der binder vores kampe sammen, samler og styrker os, og understøtter, at vi kan formulere en kollektiv og kritisk bypolitik.

Vi efterlyser både bidrag, der er baserede på personlige erfaringer og fortællinger, bidrag fra grupper, og bidrag, der gør os kollektivt klogere på alt fra juridiske, økonomiske, sociale, og kulturelle perspektiver på byen, samt former af modstand, organisering og strategier mod de former for byudvikling der ekskluderer. Vi er både interesserede i interviews, reportager, oversættelser, guides, lyd, film, kortere og længere analyser, billeder, digte, illustrationer, artikelserier og tegneserier eller andre former for indhold, der behandler emnet.

Send jeres bidrag, spørgsmål m.m. til kritik@konfront.dk og vi vender tilbage hurtigst muligt.

Vi glæder os til at høre fra jer!

 

Der er ikke flere tekster