i Tornsangerland på Amager Fælled BORGERE BESÆTTER PILETRÆ I NØDVÆRGE MOD ULOVLIG FÆLDNING***

– af Extinction Rebellion og Arternes Ambassade Kbh

To borgere er klatret op i et piletræ i området Tornsangerland på Amager Fælled og forhindrer træets fældning. Altimens fortsætter bygherrer Fælledby med at fælde med motorsave rundt om piletræet for at gøre plads til den folkeligt forhadte bydel, kaldet netop Fælledby, som de vil bygge på Amager Fælled. Politiet er til stede og har bedt træbesætterne om at komme ned. Nedenfor træet står en større gruppe folk fra bl.a. bevægelsen Extinction Rebellion og gruppen Arternes Ambassade Kbh, i støtte og solidaritet med folkene i træet.

Den topfredede art Stor Vandsalamander har landhabitat i krattet, og man må ifølge dens internationale fredning ikke ødelægge dens levested. Når Fælledby rydder er det dermed ulovligt. Ifølge Fælledbys egne rapporter er der omtrent 100 vandsalamandere i området, og i en rapport fra 2015 estimeres det at Amager Fælleds totale bestand af St. Vandsalamander er på op imod 400. Det vil sige at muligvis en fjerdedel af hele bestanden bor i netop det område de vil rydde!

Siden Fælledby startede med at indhegne og fælde krattet mandag den 24. jan. er der blevet organiseret blokader, folk har lænket sig til træer og Amager Fælleds Venner har arrangeret normal lovlig demonstration. Der har indtil videre være fire anholdelser.

”Vi står midt i den 6. masseuddøen af arter! Det er åbenlyst at vi ikke kan bygge på mere natur nu. Fælledby og Københavns Kommune begår faunakriminalitet når de rydder Stor Vandsalamanders habitat og vi bliver nødt til at gøre fredeligt modstand for at stoppe dem. Hvis vi står sammen kan vi stadig lykkes,” siger Ida Dalsgaard Nicolaisen som har deltaget i modstanden i de seneste dage.

 

Aktivisterne opfordrer til at folk  kommer ud og deltager i modstanden.

Extinction Rebellion organiserer fredeligt oprør den 6.-13. maj med masseaktioner for handling på klima- og biodiversitetskrisen, og opfordrer alle til at komme med.

Der er ikke flere tekster