Bloggere

Avatar photo

ABC København

Anarchist Black Cross København er en rettighedsgruppe for dem, der oplever problemer med politi og fængsel i forbindelse med politisk arbejde. Vi kæmper for løsladelse af politiske fanger og forholder os kritisk til fængselssystemet. Vi støtter fængslede og anholdte praktisk og solidarisk og laver desuden oplysningsarbejde. Endelig er vi til stede ved protester og demonstrationer i ind- og udland.

Avatar photo

Agita

[Gruppen er ikke længere aktiv] AGITA er en separatistisk anarka-feministisk gruppe for kvinder, transpersoner og køns-nonkonformerende i København. Vi arbejder for at fremme en feministisk praksis på den udenomsparlamentariske venstrefløj. AGITA laver aktivisme relateret til nedbrydning af hierarkier og et sammenvævet system af undertrykkelse. Vi rådgiver og støtter op om kvinder og queerpersoner i forbindelse med overgreb og vold.

Avatar photo

Antifascistisk Aktion

Antifascistisk Aktion i Danmark startede efter et bombeattentat i Søllerødgade på Nørrebro den 16. marts 1992 hvor en ung anti-racist blev dræbt. Antifascistisk Aktion (AFA) opstod dels af ønsket om at være på forkant med lignende begivenheder, og dels af et voksende behov for en stærkere antifascistisk organisering. I over 25 år har vi været aktive i kampen mod racisme og nazisme. Igennem aktioner, demonstrationer, kampagner, forebyggelse, hjemmesider og koncerter har vi været med til at skabe en antifascistisk kultur og bevægelse. Den nazistiske bevægelse i Danmark er stærkt skrumpet ind og splittet i forskellige fraktioner. Hver gang nazisterne har forsøgt at markere sig eller marchere i gaderne, har vi sammen med tusindvis af andre antinazister stoppet dem. Det er dog vigtigt ikke at lade dem ude af syne og møde dem med modstand hver gang de forsøger at sprede deres had!

Avatar photo

Asylret

Asylret er en gruppe som arbejder i solidaritet med migranter og flygtninge. Asylret har udgangspunkt i den udenomsparlametariske venstrefløj, og har mere end 20 års erfaring med flygtningespørgsmål- og politik, samt juridisk rådgivning. Asylret samarbejder med andre grupper, for at forbedre flygtninge og asylansøgeres livsvilkår, og for at deres juridiske og menneskelige rettigheder beskyttes. Asylret yder juridisk rådgivning for afviste asylansøgere, afholder foredrag og demonstrationer og forsøger at påvirke debatten og borgernes viden igennem pressemeddelelser m.m.

Avatar photo

Autonom Infoservice

Vi er gamle og unge venstreradikale autonome som er organiseret i et løst netværk. Vores hovedaktiviteter er at formidle aktuelle kampe, diskurser, historiske begivenheder og modstands "highlights" fra neden - på aktørenes præmisser.

Avatar photo

Basta

Modstand skaber håb - Håb skaber modstand. Basta er en venstreradikal gruppe startet i København i 2015. Vi kæmper for et andet samfund. Et samfund, der bygger på sammenhold og solidaritet. Et samfund, der afviser racisme, homofobi, sexisme og andre former for undertrykkelse. Vi kæmper for et samfund og en verden, hvor folk selv kan bestemme, hvordan de vil leve.

Avatar photo

Bogcaféen Barrikaden

Barrikaden er en anarkistisk bogcafé på 1. sal i Ungdomshuset på Dortheavej 61. Vi har et stort venstreradikalt bibliotek samt et udvalg af bøger og merch mv. til salg. Vi rummer også Ungdomshusets musik-distro Distro 61 og et stort arkiv samt infoshop. Vi har mange boder i løbet af året, laver arrangementer i bogcaféen og har bl.a. udgivet en nyoversættelse og lydbog af Berkmans Anarkismens ABC.

Avatar photo

Børnemagt

Børneret er ligeret, ligeret er menneskeret, menneskeret er retten til at gøre hvad man vil, retten til at gøre hvad man vil, er retten til ALT! BØRNEMAGT NU!

Avatar photo

BZ Portalen

BZ Multimedieprojektet er et initiativ, skabt af nogle tidligere BZ’ere, der arbejder på at formidle BZ- og Ungdomshusbevægelsens historie og skabe en platform, hvor alle, der har været med, kan få mulighed for at fortælle deres personlige historie, så det ikke kun bliver op til historieforvanskere udenfor miljøet, at fortælle historien om os.

Avatar photo

Demos

Demos er en solidaritetsorganisation, der bekæmper imperialisme og fascisme. Demos udgiver debatbøger, musik, plakater, T-shirts og ”Demos Nyhedsbrev” med debat om de højreradikale grupper og partier og deres påvirkning af den officielle politik. Desuden udenrigspolitiske, køns og retspolitiske og kulturpolitiske temaer. Foreningen arbejder med dokumentation af højreekstreme aktiviteter både nationalt og internationalt og om statsmagtens brug af overvågning og aflytning af den politisk aktive venstrefløj samt indsamler viden om våbenindustri, våbenudvikling og overvågningsteknikker.

Avatar photo

Fed Front

Den tykke krop skal ikke længere være hovedløs baggrund for statistik i nyhedsudsendelser, vores kroppe skal ikke længere benyttes som afskrækkelsesværktøj der neddysser oprøret. FedFront skal være en vidensplatform - en måde hvorpå vi kan samle aktivister og interesserede fra hele landet i et stærkt netværk. Dette vil give os mulighed for at skabe mere opmærksomhed om den undertrykkelse som tykke udsættes for. Alle der er interesserede i at arbejde med fedtaktivisme indenfor en feministisk og antikapitalistisk ramme er velkomne her, dog henvender FedFront sig primært til personer med tykke kroppe.

Avatar photo

Kapow Collective

Kapow Collective er en aktivistisk bevægelse. Vi bygger og indtager rum for at uddanne hinanden og nedbryde samfundets undertrykkelsesmekanismer med fokus på kønsproblematikker. Vi blander musik, kunst, aktivisme, og kreativitet i et hardcore sammensurium. Kapow er en mærkelig revolution, der nedbryder kønsnormer og status quo! Vi er en platform, et forum og et netværk, der har hjemme i Bolsjefabrikken. Alle kan Kapow - alle er Kapow. Kapow Collective er begyndelsen på slutningen af den cisheteropatriarkalske verdensorden.

Avatar photo

Party Rebels

[Gruppen er ikke længere aktiv] Fester for oprør - laver oprør for mere fest. Kom og vær med!

Avatar photo

Revolutionære Antifascister

Revolutionære Antifascister er en københavnsk organisering af antifascister. Vores formål består i at imødegå både den organiserede politiske fascisme, og den generelle racistiske højredrejning . Vi modarbejder aktivt repressive hierarkier, både i samfundet og i vore egne organiseringer.

Avatar photo

Rojava Alliancen

Rojava Alliancens medlemmer består af aktivister og studerende på venstrefløjen inspireret af Rojava Revolutionen (også kaldet Juli Revolutionen af d. 12. juli 2012) og den globale politiske aktivisme omkring den. Komitéen henvender sig bredt ud til den danske offentlighed, grupper og foreninger i solidaritet med den internationale anti-imperialistiske kamp og kampen for radikalt demokrati, ligestilling og føderalisme i Rojava. Komiteen er i tæt samarbejde med Kobane Reconstruction Board (www.helpkobane.com) og overskud fra aktiviteter tilstræber således at støtte genopbygning og eksisterende projekter i Rojava.

Logo for Socialistisk Bibliotek

Socialistisk Bibliotek

Socialistisk Bibliotek er et progressivt onlinebibliotek, der udarbejder emnelister om politiske og aktuelle begivenheder. Vi har en tidslinje, med begivenheder og personer fra før vor tid og frem til i dag. Derudover indskanner vi klassiske tekster.

Avatar photo

Ung Aktions aktivister

Ung Aktions aktivister kæmper for social retfærdighed i verden, og oplyser/motiverer unge til at tage stilling og handling ift. globale problemstillinger. Vores mission er at styrke unge lokalt og globalt, ved at lave ung-til-ung kampagner, aktivisme og fundraising til konkrete projekter for unge i det globale syd. Vi støtter Ung Aktion, som hvert år rejser ud i verden og samarbejder med lokale unge og skaber projekter sammen. Eksempelvis i Ghana, hvor de skaber gadebiblioteker til unge, og i Palæstina, hvor de laver en medieklub for unge i Balata flygtningelejr.

Avatar photo

visAvis

visAvis er et tidsskrift om asyl og migration, grænser og bevægelse. Vi arbejder for at forbedre den offentlige samtale om asyl og migration ved bl.a. at være en platform for de stemmer og perspektiver, der ellers ikke bliver hørt. visAvis er et aktivistisk projekt, hvor folk med og uden statsborgerskab mødes om at skabe en alternativ offentlighed. Se mere på www.visavis.dk