Over 100 tillidsvalgte og fagligt aktive i debatindlæg: Bevar forsvarsforbeholdet – stem nej 1. juni***

Træk vejret og overvej, om EU-hær og flere milliarder til militær virkelig er vejen frem. Fagbevægelsen bør kæmpe for fred og velfærd i stedet for oprustning.

Af  Jan Andreasen og Peter N. Christensen

Lizette Risgaard var hurtig på aftrækkeren, da hun for nylig bekendtgjorde, at Fagbevægelsens Hovedorganisation ønsker at fjerne Danmarks EU-forsvarsforbehold ved folkeafstemningen 1. juni. Alt for hurtig. Mange lønmodtagere i FH er mere end skeptiske over for den retning, EU bevæger sig i, og beslutningen var end ikke blevet diskuteret med FH’s medlemsorganisationer.

Vi – tillidsfolk og fagligt aktive fra en række forskellige fagforeninger – tager kraftigt afstand fra, at, FH-toppen uden debat vælger at støtte oprustning i form af en EU-hær, der kan rykke ud i verden og deltage i krige.

Det sker i en situation, hvor der mere end nogensinde er brug for at kæmpe for fred og nedrustning. Når stormagter slås, er det almindelige arbejdere, der bliver sendt ud for at slå hinanden ihjel. Derfor bør vi i fagbevægelsen arbejde for fred og omtanke i en tid med krigshysteri.

En ny forsvarsaftale fordobler Danmarks militærudgifter ved at bruge 18 milliarder EKSTRA om året på militær fremover. Et astronomisk beløb. Det er penge, der kunne være brugt til at sænke vores pensionsalder eller genskabe et rimeligt dagpengesystem.

Det bliver velfærden og de danske lønmodtagere, der kommer til at betale for oprustningen. Der var ikke råd til en fair løn til de offentligt ansatte og til alle dem, der arbejder på udbud for det offentlige – som sosu-assistenter, sygeplejersker, bygningsarbejdere og flextrafik-chauffører – men der blev lynhurtigt fundet nye milliarder til militæret.

FH burde kræve mere velfærd og ikke flere våben. EU-hær og oprustning styrker ikke Danmarks sikkerhed. Tværtimod er det med til at eskalere konflikter og øge usikkerheden og spændingsniveauet.

For hvad mon modparten gør, når vi tømmer fælleskassen og køber flere tanks, missiler og ubåde? Køber de så også flere? Og hvad er vores svar på det? Tror vi virkelig, at vi finder en fredeligere verden for enden ad den vej?

Et nyt våbenkapløb forstærker kun uligheden i et Europa, præget af millioner af working poor – arbejdende fattige. Og krige og konflikter næres af ulighed.

Fagbevægelsens opgave er at kæmpe mod ulighed og for en retfærdig fordeling af ressourcerne. Det tjener også kampen for freden bedst.

Vi skal derfor ikke afgive vores ret til selv at bestemme vores forsvarspolitik. Vi siger nej til at afskaffe forsvarsforbeholdet. Vi vil arbejde for, at Danmark bliver et land, der taler med fredens stemme ude i verden.

oprindeligt udgivet i https://avisendanmark.dk

Der er ikke flere tekster