Nedenstående artikel er første artikel i en serie skrevet af Colombia Solidaritet som samarbejder med sociale bevægelser som ‘Libertad para la Madre Tierra’.


06/07/19 af Colombia Solidaritet.

I Colombia Solidaritet har vi startet et samarbejde med processen og bevægelsen “Libertad para la Madre Tierra” (Befrielse af moder jord) fra delstaten Cauca i det sydvestlige Colombia. I de seneste mange år har bevægelsen, gennem jordbesættelser, blokader og lokal organisering kæmpet en brav kamp mod den vestlige kolonialisme, det industrielle landbrug, klimaforandringer, racisme og for retten til autonomi.

Vi vil i den kommende tid bringe oversættelser og artikler om og af Libertad para la Madre Tierra i et forsøg på at styrke den internationale solidaritet og opmærksomhed på deres kamp, i Danmark. I denne artikel introducerer vi processen og giver nogle argumenter for, hvorfor vi mener netop denne type samarbejde på tværs af geografiske og kulturelle skel er vigtig! Vi anbefaler, at du læser deres stærke manifest: ”Nasafolket: Den korte historie om vores kamp” som bliver lagt op snarest muligt.

Kampen om jorden

Colombia Solidaritet

Colombia Solidaritet (COLSOL) samarbejder med græsrodsbevægelser og fagligt organiserede i Colombia for at skabe sociale forandringer. De seneste år har vi arbejdet med kul som et link, der forbinder folk i Danmark med folk i Colombia. Til august 2019 får vi besøg af en afrocolombiansk transaktivist for at udveksle erfaringer omkring kampe og oplevelser som racialiseret queerperson på forskellige sider af kloden. Vores samarbejde med Libertad para la Madre Tierra er sidste skud på stammen.


Colombia er et land, der er karakteriseret ved systematisk forfølgelse af enhver, der modsætter sig den neoliberale dagsorden, og særligt dem, der kæmper for deres ret til jorden, er udsatte.

Kampen om jorden er nemlig helt central i landets årtier lange væbnede konflikt mellem statslige styrker, højreorienterede paramilitære, og venstreorienterede guerillaer.

Gennem historien er småbønder, oprindelige folk og afrocolombianere blevet presset væk fra de gode jorde, og op i bjergene og ud i junglen, til fordel for land- og godsejere med ekstensiv kvægdrift og industrielt landbrug. Efter der blev indgået fredsaftale i 2016 mellem landets største guerilla FARC-EP og regeringen, er konflikten om jorden er gået ind i en ny fase. Enorme områder, som ikke var tilgængelige under den væbnede konflikt, fordi guerillaen opretholdte kontrol over dem, er regeringen og internationale investorer nu ivrige for at udnytte.

Gennem vores arbejde i Colombia har mange bondeledere sagt til os, at det er umuligt at besætte jord i Colombia. Det er selvmord, på grund af statens og de paramilitæres hårde modsvar. Alligevel er det lykkedes Libertad para la Madre Tierra at besætte flere jorde i det nordlige Cauca, og forsvare dem til trods for tilbagevendende rydninger, afbrændinger og drab på deres medlemmer.

Direkte aktion mod det industrielle landbrug

Efter mere end 500 års besættelse, forsøg på udslettelse, tvangsarbejde og forflyttelse, fik Nasafolket i Cauca nok. Man kan forhandle i 1000 år med besættelsesmagten og de vil stadig ende med at bestemme, hvordan ens liv skal leves. Sådan er det nu en gang med undertrykkere.

I 2005 startede de Libertad para la Madre Tierra, for at kæmpe og leve på egne betingelser. For at bo, dyrke og passe på det land, de ved, de ejer, uanset hvad den colombianske stat og sukkerrørsproducenter forsøger at påstå. En proces blev påbegyndt: Besæt jorden, forsvar den, dyrk den, brødfød og styrk lokalmiljøet, start forfra på næste landområde!

I Colombia Solidaritet mener vi, at Libertad para la Madre Tierra kan give et vigtigt perspektiv til vores kampe her i Danmark mod klimaforandringer, mod det industrielle landbrug, og kapitalismens fortsatte kolonisering og imperialisme. Det står klart, at vores produktionsformer her i Danmark ikke kan fortsætte, som de gør, og der er allerede vigtige initiativer, modstand og alternativer her, som kan vokse med nye perspektiver og alliancer.

Libertad para la Madre Tierra udlever et reelt alternativ til den herskende verdensorden, når de organiserer sig kollektivt i overensstemmelse med deres traditioner og insisterer på at dyrke mad til mennesker og leve med naturen som kammerat, i stedet for at slavegøre den. I Danmark, hvor det industrielle landbrug snart sagt har tilegnet sig hele det åbne land, mener vi det er vigtigt, at kigge til erfaringer i syd, hvor småskala landbruget endnu ikke helt er blevet udslettet.

Behov for international solidaritet

Vi i Colombia Solidaritet mener, at det er vigtigt at støtte Libertad para la Madre Tierra, fordi den internationale opmærksomhed faktisk kan være med til at hindre, at de bliver udslettet fra jordens overflade. Bevægelsen har ikke brug for, at vi lærer dem om den kuldsejlede vestlige udviklingsmodel. Den kender de. Libertad para la Madre Tierra er en potent bevægelse, med klare visioner og stærke forsvarsmekanismer – og den kamp kan vi støtte ved at hjælpe med at fjerne, eller svække de ting, der blokerer for at de kan udleve deres visioner.

Den internationale opmærksomhed spiller en særlig rolle i Colombia, fordi den colombianske regering er meget bekymret for sit internationale omdømme. Særligt med fredsaftalen, er Colombia ved at blive en del at “det gode selskab” i det internationale samfund. Landet tiltrækker stadig flere internationale investeringer, hvilket er nødvendigt for regeringens neoliberale og ekstraktivistiske udviklingsmodel. Derfor er det mere desværre effektfuld, når internationale aktører råber op om menneskerettighedskrænkelser i landet, end når de lokale organisationer gør det.

Denne form for international solidaritet virker kun fordi, de koloniale magtstrukturer stadig består i bedste velgående. Fordi racisme eksisterer og fordi der eksisterer internationale magthierarkier. Vi kan ikke helt komme uden om, at vi er med til at reproducere disse strukturer, ved at opretholde en idé om, at hvide menneskers ord i vesten har større vægt end brune menneskers i syd. Alligevel holder vi på, at det er en måde at bruge systemet mod sig selv, som gir mening indenfor de handlemuligheder vi nu engang har.

Kampen for autonomi og selvbestemmelse, dér på frontlinjen hvor Europa og resten af vesten dumper vores skrald i både ideologisk og bogstavelig forstand, er en utrolig vigtig kamp at støtte op om, så godt vi kan. Libertad para la Madre Tierra går forrest i denne kamp, sammen med mange andre lignende initiativer rundt omkring i verden. Vi må støtte op på de måder, vi kan, og med de værktøjer, vi har til rådighed – også selvom nogle af disse værktøjer bygger på selvsamme skrald. Jo mere autonomi og selvbestemmelse i syd, jo mindre magt til Europa.
Vi håber kendskabet til denne bevægelse vil inspirere til en styrkelse af denne kamp og endnu mere solidaritet og samarbejde på tværs af alt det, der kan skille os ad.

 

Læs mere om Colombia solidaritet her.

Der er ikke flere tekster