Konfront

Sit-in: Protesten fortsætter***

Den Syriske Forening i Danmarks sit-in protest foran Christiansborg er blevet forlænget med to uger, og de har brug for hjælp til at fortsætte protesten. Du kan...

Konfront

Konfront er en samlende online medieplatform for og af den udenomparlamentariske venstrefløj.