Konfront

Det frie Gymnasium klimastrejker***

På vegne af eleverne på Det frie Gymnasium. ”Hvorfor gå i skole, hvis vi ikke har nogen fremtid.” sådan udtalte 15-årige Greta Thunberg fra Sverige sig til en ...
Avatar photo

Konfront

Konfront er en samlende online medieplatform for og af den udenomparlamentariske venstrefløj.