Feminisme & Krop

Avatar photo

Feminisme & Krop

Vi ønsker at skabe en redaktion bestående af revolutionære feminister, der ønsker et grundlæggende opgør med cis-hetero-patriarkatet. Med redaktionen vil vi gerne skabe et modsvar til den hvide, eurocentriske, hetero- og cisfikserede, tykfobiske og ableistiske normsøgende liberalfeminisme, som på nuværende tidspunkt fylder i mediebilledet. Vi er som redaktion opmærksomme på, at der findes samvirkende magthierarkier, og ser antiracisme og klassekamp som en del af den feministiske kamp. Vi dækker temaer om og er repræsenteret af grupper der arbejder med kropsaktivisme, køn, sex-arbejde, queer-aktivisme, kropslig autonomi og seksualitet. Kontakt os her: feminisme@konfront.dk