Autoritetskritik

Tema: Modstand***

Bidrag til temaet MODSTAND efterlyses! Autoritetskritiks første tema er MODSTAND. I den forbindelse efterlyser vi bidrag fra enkeltpersoner, grupper, oversættel...
Avatar photo

Autoritetskritik

Autoritetskritik-redaktionen består af magtkritiske aktivister og stemmer, der ønsker et grundlæggende opgør med alle ulighedsskabende strukturer. Derfor udgøres vores redaktion af folk, hvis arbejde spænder over antifascisme, dekolonialitet, hjemløshed og socialt udsathed, anti-gentrificering, retssystemet, asylaktivisme og meget mere: vores styrke er vores forskelligheder, men også vores ligheder. Vi kommer til at organisere os med et fundament af magtkritik mod alle strukturer og hierarkier, både udenfor og internt i vores bevægelse. Autoritetskritik-redaktionen skal være et rum for normkritiske, antiracistiske, antifascistiske og antikapitalistiske tanker og praksisser. Den vil spænde over emner som dekolonialisme, anti-gentrificering, grænser og stater, migration, antifascisme, børnemagt, rettigheder, stofbrug, normkritik, andetgørelse og minorisering, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedet, sundhedssystemet, kapitalismekritik, politiske angreb på underklassen, interne hierarkier og eksklusioner i vores bevægelse, hjemløshed og socialt udsathed. Men vi vil også beskæftige os med, hvordan man kan organisere sin modstand, og fortælle om alle de seje grupper og personer, der allerede gør det. Vi glæder os til sammen med jer at producere viden og give plads til vinkler, positioner og udgangspunkter, der ellers bevidst bliver udelukket, fortiet eller fordrejet. Kontakt os på kritik@konfront.dk