Asylret

Avatar photo

Asylret

Asylret er en gruppe som arbejder i solidaritet med migranter og flygtninge. Asylret har udgangspunkt i den udenomsparlametariske venstrefløj, og har mere end 20 års erfaring med flygtningespørgsmål- og politik, samt juridisk rådgivning. Asylret samarbejder med andre grupper, for at forbedre flygtninge og asylansøgeres livsvilkår, og for at deres juridiske og menneskelige rettigheder beskyttes. Asylret yder juridisk rådgivning for afviste asylansøgere, afholder foredrag og demonstrationer og forsøger at påvirke debatten og borgernes viden igennem pressemeddelelser m.m.