YPG-frivillig for byretten: Aske Barfod idømt et halvt års fængsel***

Den danske YPG-frivillige Aske Barfod blev i dag idømt 6 måneders ubetingent fængsel ved byretten i København for at have opholdt sig i al-Raqqa-provinsen, der var et “særligt udpeget konfliktområde” i Syrien.


Den 22-årige Aske Barfod Sivesgaard rejste i 2016 til Rojava i det nordøstlige Syrien for at kæmpe sammen med kurderne mod Islamisk Stat. Aske var en del af IFB (International Freedom Battalion), der fungerer som en paraplyorganisation for en række kommunistiske grupper og internationale frivillige.

Læs også: Jeg så hvordan hele samfundet var bygget op omkring revolutionen i Rojava

Anklagemyndigheden ønskede fængselsstraf på 6-8 måneder til Aske Barfod Sivesgaard, der ifølge anklageskriftet, fra slutningen af september 2017 til slutningen af januar 2018 har modtaget træning i våbenbrug og opholdt sig i al-Raqqa-provinsen i Syrien, hvor han deltog i kurdernes kamp mod Islamisk Stat. Som dokumentation afspillede anklageren en 27 minutter lang podcast fra P1 og fremviste et kort, hvor Aske selv havde indtegnet, hvor han havde opholdt sig.

Aske Barfod havde allerede inden retssagen erkendt de faktiske forhold og rettede selv henvendelse til politiet efter at han vendte hjem fra Rojava i 2018. Forsvareren lagde vægt på at Aske var en velfungerende ung mand med et godt forhold til familien, et nyligt bestået grundforløb på mureruddannelsen og en læreplads. Herudover lagde forsvareren vægt på at Aske kun havde rejst ind i området én gang.

Retsagen, der kun varede 2 timer, blev behandlet som en domsmandssag, hvor skyldsspørgsmålet ikke blev diskuteret, udelukkende sagens omstændigheder og strafudmålingen. Dommeren og to domsmænd henviste i strafudmålingen til højesterets afgørelse i sagen mod Tommy Mørck. Tommy Mørck blev idømt et halvt års ubetinget fængsel for at opholde sig i et særligt udpeget konfliktområde. Tommy Mørck havde rejst ind og ud af zonen 25 gange. Dommeren mente ikke at det var afgørende for straffen om man havde opholdt sig i en længere periode eller var rejst ind og ud flere gange. Efter dommen har Aske og hans advokat udbedt sig betænkningstid i forhold til en eventuel anke til landsretten.

Læs også: Tommy Mørck vs. staten og frygten for radikalisering

Dagens dom er den anden, hvor en dansker, der er taget afsted for at kæmpe på kurdernes side mod Islamisk Stat er blevet dømt for overtrædelse af lovgivningen omkring “særligt udpeget konfliktområder”. I dag udgør de forbudsramte områder Idlib-provinsen og Dayr Az Zawr-provinsen i Syrien. Efter retssagen udtalte Aske Barfod til Konfront: – Det er værd at bemærke at hverken jeg eller Tommy er blevet dømt for at opholde sig i Rojava eller at kæmpe sammen med kurderne. Jeg var motiveret af politiske og eksistentielle overvejelser. Jeg tog afsted for at kæmpe for revolutionen og opfordrer andre til at gøre det samme!

Der er ikke flere tekster