Blog Argentina: Sejr til feministerne i kampen for fri abort***

Argentinas feministiske bevægelse for fri abort har vundet en afgørende sejr. Fredag d. 11. december 2020 stemte parlamentet for en liberalisering af abortlovgivningen.
Bliver det realitet, vil det opmuntre de feministiske bevægelser i mange andre latinamerikanske lande.

UPDATE: 30. december 2020 stemte senatet med 38:29 stemmer den sidste hurdle igennem: Argentina er dermed det første store land i Latinamerika, der gør abort lovligt.

 


Argentinas feministiske bevægelse for fri abort har vundet en afgørende sejr i kampen for fri abort. Fredag morgen d. 11. december 2020 stemte parlamentet for en liberalisering af abortlovgivningen. 131 stemte for, 117 stemte imod. 6 undlod at stemme.

Hele sommernatten mellem torsdag og fredag havde tusindsvis af aktivister slået sig ned på pladsen foran parlamentet for at følge parlamentsdebatten, der blev livestreamet på storskærme.
Det var især unge aktivister, der tilbragte natten foran parlamentsbygningen. For mange af dem var det også et gensyn, da de massive demonstrationer på gader og pladser siden coronapandemien kun har fundet sted i begrænset omfang.
Da afstemningen i parlamentet fandt sted tidlig fredag morgen, brød aktivisterne ud i jubel og viftede i begejstring med de grønne tørklæder, der er blevet symbolet for kampagnen for fri og gratis abort. Der er taget et stort skridt fremad mod legalisering af abort i Argentina.
Næste skridt er afstemningen i Senatet, som skal finde sted inden året er omme.
Skønt Senatet tidligere har afvist at legalisere abort, er der meget som tyder på, at der denne gang kan mobiliseres et flertal for at liberalisere abortloven.
Indtil idag har abort kun været tilladt i Argentina, hvis graviditeten er resultat af en voldtægt eller hvis moderens liv er i fare.
Hvis Senatet stemmer for en liberalisering, vil det betyde fri abort indtil graviditetens 14. uge. Efter den 14. uge tillades abort kun i tilfælde af voldtægt eller hvis der er fare for den gravide kvindes liv eller helbred.
I Argentina har feminister i årtier kæmpet for fri abort. Hvis det bliver en realitet, vil det uden tvivl give ekko langt ud over Argentinas grænser og opmuntre de feministiske bevægelser i mange andre latinamerikanske lande. Latinamerika har nogle af verdens mest restriktive abortlove.
Kun i Mexico City, Cuba og Uruguay har kvinder ret til fri abort frem til den 12. svangerskabsuge uanset omstændighederne.
500.000 illegale aborter om året

I parlamentsdebatten op til afstemningen i fredags blev der udvekslet gamle og velkendte meninger og argumenter for og imod. Intet nyt kom på banen. For to år siden var en reform af abortlovgivningen også på dagsordenen.
Næsten hele det argentinske samfund var mobiliseret og bølgerne gik højt. Hundredetusinder gik på gaden for og imod fri abort. Et knapt flertal i Senatet, der traditionelt er konservativt domineret, afviste dengang at liberalisere abortloven.

Midt i november i år indbragte præsident Alberto Fernández så det nye reformforslag for kongressen. ”Kriminalisering af abort har kun ført til, at aborter foretages hemmeligt og tallene er bekymrende” konstaterede han. Det skønnes, at der i Argentina foretages 500.000 illegale aborter om året. Præsidentens forslag til abortlovsreformen var del af hans valgkamp for nyligt. I kampen efter stemmer har han vurderet, at netop dette spørgsmål kunne få flere til at sætte kryds ved ham på valgdagen.
I følge forskellige meningsmålinger er et flertal af befolkningen for abortlovsreformen.
At parlamentsmedlemmerne i torsdags den 10. december for første gang siden marts måned var fysisk tilstede i plenarsalen, viser hvilken samfundsmæssig betydning afstemningen havde. På grund af coronapandemien er alle andre andre forsamlinger i parlamentet foregået virtuelt siden marts.

”How to change everything!”

Det er især kampen for fri abort samt modstanden mod mord på kvinder / femicid og vold mod kvinder, der har skabt grundlaget for de voksende feministiske massemobiliseringer, der finder sted i Latinamerika i disse år.
I Europa ses den samme tendens i Polen og Spanien, hvor stærke sociale bevægelser med feministiske kampkrav har præget den aktuelle politiske dagsorden. Det bliver interessant at se, hvad dette kan føre til.
I Polen har kampen mod abortforbuddet rejst en bevægelse for et helt nyt samfundsgrundlag og startet et opgør med de reaktionære, klerikale og patriarkalske kræfter.
I Argentina vil kampen for fri abort formodentligt også kunne få mere vidtrækkende konsekvenser.

Onlinedebat med deltagelse af 8000 feminister

I fredags deltog den argentinske aktivist og sociolog Veronica Gago i et onlinedebat, hvor omkring 8000 feminister fra hele verden bla. diskuterede hendes nye bog: ”Feminist International. How to change everything”.
Veronica, der kom direkte fra pladsen foran det argentinske parlament, sagde i denne sammenhæng bla., at grunden til at den feministiske bevægelse i Argentina mødes med så meget modstand eller forsøg på integration skyldes, at den i vid udstrækning har et politisk perspektiv, der også er anti-neoliberalt, antiracistisk og antikolonialistisk.

Den 18. november 2020 mobiliserede tusindvis af kvinder, feministiske aktivister og LGBTQ organisationer i hele Argentina, efter at præsident Alberto Fernandez den 17. november havde sendt et lovforslag til kongressen, som har til formål at legalisere abort:

Relateret
Feminist International. How to change everything af Verónica Gago
autonom infoservice
Vrede protester mod abortforbud i Polen
Chile: Feministiske netværk trodser abortforbuddet
”Feminism for the 99%” – Manifest for en radikal og kollektiv feminisme

 

Der er ikke flere tekster