En delegation fra hele Europa er kommet til Kurdistan for at søge fred og frihed. Politikere, akademikere, menneskerettighedsaktivister, fagforeningsfolk, journalister, feminister og økologer fra over 14 lande ønskede at få direkte indtryk af situationen i Kurdistan mhp at gøre en ende på krigen og ødelæggelserne i Kurdistans bjerge. Med 150 personer ønskede vi at etablere en dialog med parlamentsmedlemmer fra alle partier og besøge ikke-statslige organisationer for at bidrage til en frugtgivende dialog mellem de forskellige kurdiske politiske aktører.


Det tyrkiske militærs invasion er en åbenlys krænkelse af folkeretten og er uden tvivl uacceptabel. Vi er kede af at se, at det internationale samfund forbliver tavse og inaktive. Der gøres alt for lidt med henblik på at insistere på Tyrkiets overholdelse af internationale regler og menneskerettighedslovgivning.

Imidlertid har den kurdiske regionalregering forhindrede delegationen i at etablere dialoger med de fleste politiske aktører i Sydkurdistan. Diverse kurdiske organisationer, som vi havde planlagt at besøge, blev intimideret til at trække sig tilbage fra møder med os. En stor del af delegationen fik nægtet indrejse til Kurdistan. 40 personer er indtil videre enten blevet tilbageholdt i lufthavnen, eller er ved at blive det. Endvidere blev mindst 27 personer tilbageholdt i lufthavnen i Düsseldorf i Tyskland og forhindret i at rejse til Kurdistan.

Vi er oprørte over de udvisninger af vores internationale venner, som den kurdiske regionalregering har foretaget, og over rejseforbuddene med den begrundelse, at delegationsdeltager “viste sig at være politiske”, uden noget som helst retsgrundlag. Fri mediedækning og civilsamfundets engagement er en del af ethvert vitalt demokrati, og der er ingen legitim grund til den undertrykkelse, som vi står over for.

For at støtte freden i Kurdistan har vi ikke sparet på kræfterne og nogle af os er det lykkes indrejse og er blevet budt velkommen i Sydkurdistan. Vi har taget på ture for at se kulturelle, religiøse og historiske steder og er blevet inviteret til at indlede en samtale med Baba Șeix, den højeste religiøse repræsentant for Êzîdî-samfundet. Under besøget i Êzîdî-flygtningelejren Șarya, som måtte lide under en stor brand for en uge siden, talte vi med de mennesker, der er særligt berørt af krig, flygtning og ødelæggelse. Den gæstfrihed, vi oplevede fra de mennesker, der bor her, varmer vores hjerter og motiverer os endnu mere til at arbejde hen imod vores mål. Vi er nemlig her for at være solidariske med det kurdiske folk og med alle etniske og religiøse grupper i Kurdistan.

Vi er internationalister, og vi repræsenterer ingen bestemt kurdisk parti eller specifikke politiske bevægelser. Vi er imod eksterne staters kolonisering af Kurdistan. Vi er ikke her for at stå imod nogen kurdiske partier. Tværtimod ønsker vi at støtte en dialog mellem alle forskellige kurdiske fraktioner. I bund og grund drejer sig ikke om et kurdisk problem, men om aggression fra den tyrkiske stat og det tyrkiske militær, som er rettet mod lokalbefolkningen og økosystemerne i de kurdiske regioner. Denne pågående besættelse er faktisk en fælde, idet den skaber spændinger mellem kurderne med et foruroligende potentiale til at eskalere til en væbnet konflikt, hvilket ville bringe freden og medvirke til yderligere destabilisere Mellemøstens mangfoldige konflikter.

Derfor er vores mål at advare alle kurdere om dette og opfordre til at indlede og fortsætte dialogerne indbyrdes. Der skal findes en politisk løsning, og det er nødvendigt at stå sammen mod eksterne trusler. Derfor er vores krav følgende:

  1. Alle, der er villige til at slutte sig til delegationen, og som er blevet afvist, arresteret eller deporteret i en af lufthavnene, skal løslades og have tilladelse til at slutte sig til resten af delegationen.
  2. Alle kurdiske politiske aktører bør vende tilbage til dialogen med hinanden.
  3. Vi opfordrer alle internationale humanitære organisationer og politiskeinstitutioner til at støtte en fredelig løsning. Det tyrkiske statsmilitær skal straks trække sig tilbage fra Sydkurdistan.

Kurderne har bjergene, men i dag har de også venner. Alle venner opfordres til at rejse sig, sprede budskabet og bidrage til fredsprocessen ved at gøre vores solidariske del af indsatsen.

International Delegation for Peace and Freedom in Kurdistan

Hewlêr, Søndag den 13. juni 2021

Der er ikke flere tekster