Seks hajbamser er blevet hængt ud fra Nørrebro Station i København. Ifølge aktivister symboliserer hajerne bolighajer og aktionen er en protest mod boligmangel og høje huslejer.


Her til morgen ventede der morgentrafikanterne i Københavns Nordvestkvarter et besynderligt syn. Seks hajbamser havde fået en løkke om halsen og var blevet hængt fra Nørrebro station. Mellem hajerne hang et banner med teksten “SUF-NV hænger bolighajerne”

Aktionen var lavet af Nordvest lokalgruppen fra organisationen Socialistisk Ungdomsfront (SUF). Ina Degn Woods, som var af de aktivister, der deltog i aktionen forklarer:  ” Aktionen skal ses som en protest mod den uacceptable boligsituation som hundredvis af mennesker er sat i. Det er en protest mod tårnhøje huslejer, stigende hjemløshed og absurd lange ventelister på almene og billige boliger.  Det er en situation, der skyldes grådige bolighajer, spekulanter og regeringens fattiggørende reformer.”

Boligmangel er generelt kendetegnende for de store studiebyer. Her ligger København i toppen både når det kommer til manglen på boliger og høje huslejer. En privat et-værelses ungdomsbolig på 35 m2 koster i gennemsnit 4500-5000 kroner om måneden.  Til sammenligning koster en lignende almen bolig 2800 kroner om måneden.

Ina Woods uddyber: ” Der er kæmpe forskel på det private og almene boligmarked. De almene boliger er demokratisk styret af beboerne. Det private boligmarked er derimod styret af grådige enkeltpersoner. Derfor ser vi også at almene boliger typisk er langt billigere. Manglen på billige og almene boliger er et problem for både studerende, lavtlønnede og folk på overførselsindkomster. Magthaverne gør kun ingenting- faktisk forværrer de problemet.  Med vedtagelsen af ‘ghetto’planen har de tydelig vist, at de er ligeglade med om folk har tag over hovedet.

Den omstridte Ghettoplan blev vedtaget i foråret 2018 af regeringen, DF, Radikale Venstre, Socialdemokratiet og SF. Reformpakken indeholder en lang række initiativer. Bl.a. skal antallet af almene boliger i de såkaldte ghettoomårder nedbringes med det formål at ændre beboersammensætningen.

En anden SUF-aktivist Mette Fink tilføjer: ” De har stemt for en aftale, der river almene boliger ned og direkte forbyder folk på integrationsydelse at flytte til området. Det er en aftale, der sætter folk på gaden og er hamrende racistisk. Det her er en politik, der gavner bolighajerne-ikke beboerne”

 

Der er ikke flere tekster