“Nej Tak!” til Baltic Pipe: Aktivister giver Klimaministeriet deres rørledning tilbage***

Onsdag d. 27. november fra kl 14.30 til 16.30 afholdes en demonstration i protest imod Baltic Pipe. Demonstranterne går samlet fra Gammeltorv til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, hvor de går ind i forhallen og giver en symbolsk rørledning tilbage til ministeriet. Formålet med demonstrationen er at gøre opmærksom på de alvorlige konskvenser ved anlægning af ny fossil infrastruktur, at opfordre ministeriet til at tilbagekalde de seneste tilladelser til påbegyndelse af projektet og i sidste ende helt stoppe projektet.

Baltic Pipe er et samarbejde mellem danske Energinet og det polske gastransmissionsselskab GAZ-SYSTEM S.A, med det formål at danne nye forsyningsforbindelser på det europæiske gasmarked, ved at transportere fossilgas fra Norge til Polen igennem Danmark. Projektet står til at koste op til 14 milliarder danske kroner og berører 12 danske kommuner. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har lige givet de sidste tilladelser, så anlægningsarbejdet kan begynde i Januar 2020, og projektet forventes færdigt i oktober 2022.

Vi siger “nej tak” til Baltic Pipe for klimaet, for økonomien, for de lokale, og for demokratiet. Investeringsplanerne for Baltic Pipe projektet afhænger af et fortsat salg af fossilgas, så ved at investere milliarder af kroner i dette projekt, fordrer den danske stat reelt set den fortsatte brug af fossil energi. Fossilgas medfører CO2 udledninger, samt stor risiko for udledninger af metan, og umuliggøre derfor overholdelsen af Paris-aftalen og en rettidig og retfærdig grøn omstilling. Hvis Polen til gengæld vælger at imødekomme kravene fra Paris-aftalen, og udfase fossile brændstoffer over de næste årtier, vil investeringsplanen for Baltic Pipe have slået fejl, og regningen for denne finansielle fiasko vil ramme statsborgerne.

Ved at tillade Baltic Pipe projektet undergraver regeringen bogstaveligt talt sine egne klimamålsætninger samt den massive folkelige opbakning til en grøn omstilling, der er i Danmark i dag. Det er med denne bekymring for vores fælles planet og fremtid, at vi demonstrerer imod Baltic Pipe og ny fossil infrastruktur på dansk matrikel.

Demonstrationen imod projektet er arrangeret af Baltic Pipe Nej Tak! i samarbejde med NOAH, Klima Aktion DK og Klimakollektivet. Baltic Pipe Nej Tak! er en kampagneplatform for den brede folkebevægelse imod ny fossil infrastruktur, og specifikt imod konstruktionen af den planlagte gasrørledning Baltic Pipe. Platformen har til formål at dele viden om Baltic Pipe projektet, fremme den folkelige modstand imod udbygningen af det fossile energinet i Danmark, og styrke bevægelsen for en demokratisk og retfærdig grøn omstilling.

Der er ikke flere tekster