Baltic Pipe: Aktivister blokerer dansk-polsk fossilgasledning***

Klimaaktivister har natten til den 5. januar 2020 besat en privat landejendom uden for den lille by Everdrup på Sydsjælland. Ejendommen, og grunden den ligger på, er en central brik i det statslige selskab Energinets planer for Baltic Pipeline, der fra 2022 skal sende fossilgas tværs over Danmark.


Af Baltic Pipe Nej Tak!

Lokale beboere og aktivister fra Baltic Pipe Nej Tak! har siden, Baltic Pipeline-projektet fik den afgørende myndighedstilladelse i oktober 2018, protesteret mod opførelsen af ny fossil infrastruktur i Danmark med henvisning til projektets klimaskadelige effekt.

“Energinet spinder os ind i et fossilt energinet, som det bliver dyrt at vikle os ud af igen. Vi besætter ejendommen, fordi regeringen ved at give myndighedstilladelsen viser, at den ikke tager klimaudfordringen alvorligt. Vi bliver så længe det er nødvendigt for at forhindre “projektet”, siger Morten Maler, der er talsperson for gruppen af danske og internationale aktivister, som nu befinder sig på den eksproprierede ejendom.

Pengene som bliver brugt på at bygge Baltic Pipe er spildt. De burde være brugt til at reducere energiforbruget og investere i reel vedvarende energi. Den danske stat har planer om at bruge syv milliarder kroner på Baltic Pipe, hvilket blandt andet omfatter en ny stor gasrørledning på tværs af Danmark og altså også opførelsen af en kompressorstation nær Everdrup. EU har lovet to milliarder kroner til projektet. Projektet samfinansieres desuden med det polske gasselskab Gazsystem, der beskriver fossilgas (også kaldet naturgas) som et skridt på vejen mod grøn omstilling. De lokale beboere og aktivister er uenige:Byggeriet er  uforeneligt med Parisaftalen og folketingets aftale om en ny klimalov, der indholder en aftale om at tage internationalt ansvar.

“Fortsatte investeringer i fossil infrastruktur strider mod både de danske klimamål og mod Parisaftalen. Baltic Pipe vil fastlåse vores samfund i brugen af gas de næste 50 år. Hvis projektet ender, som den spinkle økonomiske succes Energinet forudser i deres økonomiske overslag, så skyldes det jo, at Polen fortsætter med at afbrænde fossile brændsler til skade for klimaet. Alt imens den nye danske regering pynter på det hjemlige CO2-regnskab, bygger den en fossil infrastruktur, som modarbejder den grønne omstilling i vores nabolande. Det er vanskeligt at legitimere”, udtaler Bodil Signe Wedele fra Baltic Pipe Nej Tak.

Den socialdemokratiske regering gik til valg på at ville være den grønneste regering nogensinde, men alligevel investerer den nu i olieudvinding og ny infrastruktur til fossil energi.

“Baltic Pipe er i modstrid med regeringenspartiets valgløfter, og efter talrige forsøg på at få klimaministeren i tale har vi nu valgt at tage sagen i egen hånd. Vi har fået nok af at appellere til politikernes forståelse. Med vores besættelse blokerer vi for det dansk-polske

gaseventyr, allerede inden det kommer i gang. Fossilgas er et levn fra fortiden og bør ligesom andre fossile brændsler blive i jorden. Det sikrer vi nu – en dag ad gangen”, siger Morten Maler

 

Der er ikke flere tekster