Pressemeddelse: Aktivister blokerer Baltic Pipe***

Her til morgen, mandag d. 7. juni 2021, har aktivister fra Baltic Pipe Nej Tak blokeret arbejdet på to af Energinets byggepladser på Fyn. På trods af den nylige afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet om at underkende Miljøstyrelsens tilladelse til Baltic Pipe, fortsætter anlægsarbejdet ufortrødent.

Energinet har skrevet på deres hjemmeside, at arbejdet er nedlagt, men da dette ikke er sket, har en gruppe aktivister besluttets sig for at ”hjælpe” Energinet med nedlæggelsen af arbejdet. Flere af aktivisterne har låst sig fast til maskinerne på bygepladserne, med lænker og store metalrør, for at forhindre arbejdet i at fortsætte.
Arbejdet med at bygge Baltic Pipe, der strækker sig 210 km gennem Danmark, er ikke blot dårligt for klimaet på globalt plan, da det binder Polen til brug af fossilgas i mange år frem. Den nye afgørelse fra Miljø- og Fødevarerklagenævnet viser, at anlæggelsen af Baltic Pipe også vil gå ud over biodiversiteten og lokalmiljøet i Danmark. Miljø- og Fødevarerklagenævnet henviser til den tidligere tilladelse, hvor der ikke er taget hensyn til bl.a. hasselmus, birkemus og flagermus og deres yngle- og rasteområder, de såkaldte bilag-IV-arter.
Aktionen er den seneste i en lang række af protester, som har fundet sted over hele landet siden byggeriet af Baltic Pipe startede. Aktivisterne gør det hermed klart, at modstanden mod Baltic Pipe fortsætter, så længe projektet står på. Det har længe stået klart at anlæggelsen af Baltic Pipe vil have store konsekvenser for klimaet og forsinke udfasningen af fossile brandstoffer. Anlægningsarbejdets konsekvenser for det danske lokalmiljø er blot endnu et argument for at stoppe dette forfærdelige projekt.

Talspersonen for aktionsgruppen Luca Jensen udtaler:

”Hvis vi skal have nogen som helt chance for at rede jorden fra den katastrofekurs den er på, en kurs der allerede har bragt ødelæggelse med sig mange steder i verdenen, må vi tage radikale tiltag for at forbedre klima og miljø, både lokalt og globalt. Baltic Pipe modarbejder disse tiltag på alle tænkelige måder. Der er derfor ingen tvivl om at projektet må stoppes og det er derfor vi blokerer byggeriet her i dag. Vi siger nej tak til Baltic Pipe.”
Der er ikke flere tekster