Baltic Pipe: Aktivister anlagde rørledning gennem strøget***

I lørdags opførte medlemmer af aktionsgruppen ‘Baltic Pipe – Nej Tak’ et gadeteater mod Baltic Pipe. Gruppen konstruerede en efterligning af Baltic Pipes anlægsarbejdere tværs igennem Strøget, alt imens der blev oplyst om sagen og uddelt flyers. Hensigten med aktionen var at bringe bevidsthed om byggeriet, der lige nu foregår i hele Danmark, tæt på folk der bor inde i byerne.


Baltic Pipe

Baltic Pipe er en gasrørledning, der skal føre naturgas fra Norge til Polen på dansk jord og gennem dansk farvand. Projektet spænder ben for Polens omstilling til grøn energi og minimerer Polens incitament til at udbygge vedvarende energikilder ved at give dem adgang til norsk fossilgas.
Projektet kommer til at koste ca. 14 mia. kroner, hvoraf Danmark skal betale halvdelen.
Den statslige bygherre er energiinfastruktur-selskabet Energinet.
Energinet regner med at projektet står færdigt i oktober 2022 og skal køre minimum 30 år frem.

Synliggørelse af det skjulte projekt

Den nuværende og forrige regering har været så umanerligt gode til at skjule projektet, at nærmest ingen danskere kender til det. De eneste der ved noget, er dem der bliver direkte berørt af det, og det med god grund – de kan se byggeriet i deres baghave.

Denne oplevelse forsøgte aktivisterne at bringe ud i resten af landet, fordi de synes, at et projekt i den størrelsesorden og med så alvorlige konsekvenser, ikke må ske, uden at offentligheden ved noget om den. Aktionen var meget synlig i gadebilledet og tiltrak opmærksomhed, og ganske som forventet, var folk særdeles overraskede over, at Danmark, som et såkaldt “grønt foregangsland”, stadigvæk udvider den fossile infrastruktur. Mange spurgte med optimisme og håb, om der nu ikke var en klog bagtanke ved det hele, men desværre er dette ikke tilfældet.

Som en af aktivisterne, Marie Schmidt på 44 år, siger det:
“Der skal ikke bygges mere fossil infrastruktur, hvis vi vil forsøge at bevare en klode, der er til at leve på. Når selv direktøren for Det Internationale Energiagentur siger, at der ikke er plads i CO2-budgettet til at bygge mere der udleder CO2, hvordan kan vi så blive ved?”

Alle aspekter af Baltic Pipe er fuldstændig absurde og håbløse

Ved at bygge mere fossil infrastruktur bindes Polen til at brænde fossilgas af i mange år frem. Det er der slet ikke tid til. Alle nye investeringer i energiforsyning skal være i vedvarende energi. Baltic Pipe er det modsatte.

Økonomisk er Baltic Pipe ligeledes kritisabel. Danmark bruger 6-8 mia. kroner på at etablere halvdelen af fossilgas-ledningen. De penge bliver kun tjent ind igen, hvis Baltic Pipe bliver brugt helt til 2063. Hvis Baltic Pipe bliver brugt til 2063, overskrider Danmark til gengæld Paris-aftalen. Det vil sige, at vi står i en situation, hvor
vi enten ender med en kæmpe regning til skatteyderne, eller ikke kommer til at overholde Paris-aftalen.

Sidst men ikke mindst er der et kæmpe demokratisk underskud i projektet. Det er aldrig blevet behandlet i Folketinget, og de eksproprieringer der sker i hele landet begrundes med, at det er i “almenvellets interesse” at
bygge Baltic Pipe. De fleste er dog enige om, at nogle få kroners årlig besparing på elregningen, ikke er grund nok til at grave Danmark op på tværs for at sælge fossilgas til Polen.

En af aktivisterne, Tor Nilsson på 18 år, mener derfor, at det er en pligt at gøre modstand mod Baltic Pipe:
“Jeg føler mig moralsk forpligtet til at gøre modstand, mod et projekt, som vha. dets enorme drivhusgasudledninger kommer til at gøre skade på mange fremtidige og nutidige menneskers livsgrundlag.”

Ikke for sent – endnu!

Selvom det kan virke håbløst og som endnu et eksempel på, at regeringen snakker grønt, men handler sort, er der stadig muligheder for handling. Modstanden vokser, og byggeriet er allerede bagud på en i forvejen meget stram tidsplan. Hvis den folkelige modstand vokser, kan det føre til, at projektet bliver så upopulært, at det droppes. Det er set i mange andre lande, at fossilgasledninger bliver stoppet, selvom byggeprocessen nærmest var færdig. Vi må huske, at vi er mange, der vil en klimaretfærdig fremtid og at kampen langt fra er slut endnu.

Sammen er vi stærke.

Som Jens Lykkebo på 65 år, der også deltog i lørdagens aktion, sagde:
“Jeg vil bare gerne være med til at vise at modstanden findes og at det er meget nemt at blive aktiv i bevægelsen. Jeg håber at aktionen medfører at flere tilslutter sig bevægelsen.”

Tilslut dig modstanden nu på Baltic Pipe – Nej Tak’s hjemmeside og Facebookside.

Der er intromøde for nye aktivister den 19/11.
Der er demonstration den 26/11.

Der er ikke flere tekster