Socialistisk UngdomsFront (SUF) afholdt d. 3.-5. December 2021 Aktivist Møde, hvor medlemmer fra hele landet var samlet. På mødet blev der blandt andet vedtaget følgende udtalelse om Børnemagt.


Emnepolitisk udtalelse vedtaget på Socialistisk UngdomsFronts Aktivist Møde 2021

Alder bør ikke være en begrænsning for, hvad kan opnå, men det er det desværre i høj grad i vores samfund. Voxne tager beslutninger på vores vegne, der kun påvirker os og vi bliver sjældent så meget som spurgt om, hvad vores holdninger er. Aldersfascisme gennemsyrer vores samfund og SUF tager del i kampen om at nedbryde det.

Hvad er aldersfascisme ?

Aldersfascisme er al diskrimination med grund i alder. Vi ser det både når børn ikke få lov til at være “voksne” og når voksne ikke får lov til at være “børn”. Vi ser det, når voksne bliver udskammede for at være barnlige og fantasifulde. Når voksne bliver set skævt til for at gå i farverigt tøj. Vi ser det når børn ikke bliver lyttet til i debatter. Når børn bliver tvunget til at adlyde autoriteter. Aldersfascisme er det hierarki der sætter voxne over børn, og dem der bryder med den aldersfascistiske norm under dem der adlyder den.

Vi kræver et uddannelsessystem med selvbestemmelse i fokus !

Det skolesystem vi kender i dag blev udformet under industrialiseringen med det formål at producere effektive arbejdere som adlyder autoriteter. Skolesystemet fungerer i sin nuværende form som en måde for den regerende klasse at indoktrinere ungdommen i deres verdenssyn.
Vi kræver et skolesystem uden standardiserede prøver og karakterer !
Vi kræver et pensum der bedre repræsentere hele verdens folk fremfor kun gamle, hvide mænd !
Vi kræver et skolesystem, hvor eleverne har medbestemmelse !

Tag børn alvorligt og sænk stemmeretsalderen !

Børn bliver ikke lyttet til i det samfund vi også lever i. Vi bliver sjældent lyttet til, selv i diskussioner der handler om os. Ens holdninger bliver ikke mere valide bare fordi de har fået lov til at rådne i flere år. Det er absurd at den kriminelle lavalder er lavere end stemmeretsalderen. Hvis vi er gamle nok til at blive straffet er vi gammel nok til at have indflydelse på de regler vi er tvunget til at underkaste os.
Vi kræver ret til medbestemmelse i alle beslutningsprocesser der omhandler os !
Vi kræver, at stemmeretsalderen som minimum følger den kriminelle lavalder !

Der skal være Tid og Plads til at være Ung !

Hvorvidt man har rige forældre eller ej, bør ikke være den faktor der bestemmer, hvor man kan bo. Boligmarkedet er et system, hvorpå den forrige generation suger penge ud af ungdommen. Hvis man fortsætter i skolesystemet, hvilket der er et kæmpe pres på at man skal, er det nødvendigt for mange at have et job ved siden af, for at betale regningerne. Det er et fuldtidsjob at studere og der bør også være tid til at have et socialt liv.
Vi kræver en SU man kan leve for og udeboende SU til alle udeboende, uanset alder !
Vi kræver boliger der er til at betale !
og så skal vi have et fåcking Børnehus nu !

Kampen for Børnemagt er Klimakamp !

Vi er fremtiden, men vi har ingen medbestemmelse i, hvordan den skal se ud. Voxne der ikke lever om 10 år, dræner alt liv fra jorden for kortvarig profit. Det er os der kommer til at mærke konsekvenserne af deres klimasvigt, mens de ikke laver andet end at fortælle os at det er vores job at rette op på.
Vi kræver gratis offentlig transport og mindre privatbillisme !
Vi kræver at Baltic Pipe bliver lukket ned !
Vi kræver at voxne tager klimakatastrofen alvorligt eller overgiver al magt til børnene !

Kampen for Børnemagt er Queerfeminisme !

Når systemet ved fødslen tildeler os et køn bliver vi i overført, og i skrækkelige tilfælde bogstavelig, forstand skåret til, så vi passer ind i den snævre binære norm nogen har besluttet alle skal efterleve. Os der falder udenfor den heteroseksuelle norm bliver mishandlet og kastet rundt i et system der ikke kan eller vil rumme os. Børn skal kunne være homoseksuelle, transkønnede og lige, hvad vi fucking har lyst til !
Vi kræver et opgør med “kønsnormaliserende” operationer på interkønnede børn !
Vi kræver at børn får lov til at eksperimentere med deres køn og seksualitet !
Vi kræver at navne ikke juridisk er begrænset til to binære køn !

Kampen for Børnemagt er Antikapitalisme !

Det skolesystem alle børn tvinges igennem er designet til at kvæle kreativitet og umuliggøre tanker om en anden og bedre verden. Vi bliver undervist i, hvordan vi bør fungere det kapitalistiske samfund og hvordan vi bedst skaber andres profit. Kreativitet kan hverken nemt måles i et regneark eller omdannes til profit, så det bliver forkastet og tilsidesat. Børn bliver ikke profit genererende maskiner af sig selv !
Vi kræver en verden uden undertrykkende hierarkier !
Vi kræver en verden folk frit kan udfolde sig og have det godt !
Vi kræver en verden til at leve i !

Der er ikke flere tekster