Antifascistisk Aktion: 8. marts – hver dag er en kampdag!***

I Antifascistisk Aktion er vores kamp et spørgsmål om rum – en kamp for at vi har rum til at leve og udfolde os som vi vil. Antifascisme er at modsætte sig fascistiske og nazistiske grupper, som bl.a. forsøger at strømline og ensrette vores samfund, så det bliver så hvidt, ciskønnet og heteroseksuelt som muligt.


Nazismens had og vold mod minoriteter

Når højreradikale grupper og partier skildres, er det oftest med udgangspunkt i den racistiske politik de bedriver. At de udsætter feminister, homoseksuelle og kønsminoriteter for både had, trusler og vold træder i baggrunden – trods at antifeminisme, homo- og transfobi er noget som gennemsyrer både nye og gamle højreradikale strømninger.

Det seneste års tid har Nordiska Motståndsrörelsen (forkortet NMR) etableret sig i Danmark og pt har organisationen tre aktive lokalafdelinger. Danske NMR er nyeste skud på stammen i et skandinavisk netværk, der har sin hovedorganisation i Sverige. NMR betegner sig selv som en “revolutionær nationalsocialistisk kamporganisation” og i Danmark har gruppen først og fremmest været aktive med løbesedler og klistermærker, for at sprede nationalsocialistisk propaganda. Men ser vi på NMR’s aktiviteter på anden side af sundet, er det tydeligt, at den danske gruppe vil stræbe efter at udvikle deres voldspotentiale. Medlemmer af NMR i andre skandinaviske lande har stået bag drab og drabsforsøg, våbenlagre, angreb på antiracistiske demonstrationer, brandattentater og bombeangreb mod politiske modstandere og flygtninge.

NMR er desuden åbent homo- og transfobiske, de kalder LGBTQ-personer for pædofile og kæmper ifølge dem selv mod ”homolobbyen”, en konspiratorisk betegnelse for de, der kæmper for LGBTQ-rettigheder. Ud over had mod racialiserede og en åbenlys antisemitisme, udpeger de også meningsmodstandere som landsforrædere. I 2017 proklamerede den svenske afdeling af NMR at de ville ”knuse homolobbyen” og året var præget af flere angreb på Prides rundt omkring i landet og LGBTQ-organisationer. Regnbueflag blev brændt af og nazister fra NMR arrangerede moddemonstrationer og aktioner mod Pride-optog. I sommeren 2018 tillod svensk politi til Almedalen (Sveriges version af Folkemødet), at NMR kunne opsætte en info-stand op ved siden af den svenske LGBTQ-landsorganisation RFSL’s lokaler, som de chikanerede flere gange. Politiet afviste al kritik heraf med henvisning til ytringsfriheden.

NMR’s kamp mod ”homolobbyen” kan bedst beskrives som konspiratorisk. Ifølge dem er marxister og ”homolobbyen” centrale aktører, der prøver at påtvinge den vestlige verden et flerkulturelt samfund, og samtidig ”fornægte” al form for biologi såsom køn og etnicitet. Konspirationerne tager udgangspunkt i NMR’s egen overbevisning ift. køn og seksualitet, der udelukkende anerkender den hvide-cis-hetero-kernefamilie som rigtig og naturlig, mens alle andre leveformer anses for perverterede og en trussel mod vores samfund.

Herhjemme ser vi også at den danske afdeling af NMR har importeret et politisk fokus på feministiske bevægelser og LGBTQ-miljøet, der ikke tidligere har været dominerende blandt danske nazister. Det kommer til udtryk i deres propaganda, som bl.a. er rettet mod ”homolobbyen”, ligesom det var danske nazister fra NMR der stod bag et angreb på Lambdas (foreningen for homo, biseksuelle og transpersoner på Fyn) lokaler i Odense i december 2018. Foreningen fik klistret døre og vinduer til med homofobiske markeringsbånd og løbesedler. Nazisterne blev dog hurtigt afbrudt og jaget væk af to forbipasserende. Danske NMR har ligeledes stået bag nedtagning og afbrænding af regnbueflag i forbindelse med Pride-ugen i København.

Nyfascismens pinkwashing

I modsætning til NMRs udtalte had mod minoriteter, ser vi også hvordan højreradikale grupper i Danmark tager feminisme og LGBTQ-rettigheder til gidsel i deres racistiske politik. For fascistiske grupper som Generation Identitær bliver homoseksualitet og feminisme ikke udelukkende set som en trussel mod samfundets værdier. De bruger bl.a. feminisme til at argumentere imod flygtninge. Generation Identitær ønsker at opbygge en national og europæisk identitet, ved at beskrive en trussel ”udefra”. I deres optik udfører de en civilisationskrig i forsvar for vestlige, liberale og kristne værdier, som de mener bliver truet af “uciviliserede andre”. De deler mennesker op i os og dem, hvor alle flygtninge og indvandrere, herunder særligt muslimer, skæres over en kam.

Strategien kaldes for ”pinkwashing”. Fx lavede Generation Identitær til 8. marts i 2018 et bannerdrop ved Kvinfos bygning i København med teksten: ”Stop vold mod kvinder – remigration nu!”. Banneret henviste desuden til en racistisk tysk kampagne, der beskyldte flygtninge og migranter for at være hovedansvarlige for den vold og seksuel vold der begås mod kvinder.

Samme strategi har Rasmus Paludan benyttet sig af, da han i sommers forsøgte at gennemføre sin egen ”mini Pride” på Nørrebro. Han mener at alle muslimer er homofobiske og at særligt Nørrebro derfor er en homofobisk bydel.

Højreradikale gruppers pinkwashing fremmer intet andet end racisme. Det er et forsøg på at udnytte minoriteters følelsesmæssige arv – frygten for vold og forfølgelse. Minoriteter skal aldrig udnyttes i beskidte skræmmekampagner for at fremme racistiske og nationalistiske dagsordner. De racistiske skræmmebilleder ignorerer eksistensen af racialiserede og/eller muslimske LGBTQ-personer og feminister og skaber en usynliggørelse af diversiteten blandt feminister og LGBTQ-personer.

Vi må forsvare os selv!

I Antifascistisk Aktion ser vi på danske nazisters fornyede fokus på LGBTQ personer og feminister med bekymring. Vores erklærede mål er altid at knuse fascistiske og nazistiske grupperinger inden de udvikler deres voldspotentiale eller får reel politisk indflydelse. Aktuelt har NMR i Danmark ingen magt på gaden og vi har som antifascister, LGBTQ-personer og feminister en fælles opgave i at sørge for, at det fortsætter sådan.

Hver gang nazister har vist sig i Sverige i forbindelse med Pride og andre LGBTQ-arrangementer, er de blevet mødt af modstand. Flere steder i Sverige er de blevet jaget væk af Pride-deltagere.
I Norge indkaldte NMR sidste år til demonstration under parolen ”Knus Homolobbyen”, hvilket foruden en stor og vellykket moddemonstration medførte et initiativ, der donerede penge til Skeiv Norge, der er Norges LGBTQ organisation, for hver meter, nazisterne marcherede.

Vi har ingen illusion om at hverken politi eller det etablerede system kommer til at beskytte os mod nazister og fascister. Al vores erfaring fra antifascistisk arbejde, såvel som politiets håndtering af hatecrimes rettet mod racialiserede og/eller LGBTQ-personer viser, at vi kun har os selv i ryggen. Det er os, som sammen må forsvare os selv, det er os som sammen må vise nazisterne modstand, hvor end de dukker op. For det er os, som er LGBTQ-personer, os som er feminister og socialister, os som har funktionsvarianter, os som er racialiserede, hvis liv og rettigheder indskrænkes, når nazister bydes velkommen af systemet med henvisning til ytringsfriheden. Det er os, der i sidste ende er måltavler for nazisternes vold!

Kampen fortsætter

Antifascistisk Aktion har eksisteret i over 27 år, og med årene har vores politiske analyser og strategier udviklet sig – i tråd med den venstrefløj vi er en del af. Tilbage i 2012 beskrev vi i en artikel på Projekt Antifa, den interne kultur blandt antifascister, som værende præget af machoidealer og uformelle magtstrukturer. En kultur som sætter hvide, heteroseksuelle mænd i centrum og som virker ekskluderende for kvinder og minoriteter, der ikke kan eller vil leve op til idealerne.

Vi forsøger i vores egen organisation og i det miljø vi er en del af, at arbejde feministisk informeret. Det betyder at vi ønsker og arbejder for en antifascistisk bevægelse, der afspejler det samfund vi kæmper for at opnå – et samfund der bygger på frihed, lighed og forskellighed. Det er et arbejde der aldrig stopper, og som både kræver ansvar udadtil og indadtil. Den udvikling er et resultat af en vigtig kritik fra feministiske kammerater og organisationer.

Ikke alle antifascister er queers, ligesom at ikke alle queers er antifascister. Men heldigvis er mange af os begge dele! Vi er revolutionære socialister og queer antifascister, fordi vi ser eller mærker på egne kroppe, hvordan undertrykkelse på baggrund af køn, seksualitet, funktionsvarians, religion og hudfarve er en del af systemets opretholdelse af kapitalismen. Antifascisme er selvforsvar, fordi kun ved at yde modstand mod fascismen kan vi leve frit.

Kampen fortsætter!

Antifascistisk Aktion.

Der er ikke flere tekster