Et hundrede aktivister deltog i civile ulydigheds-aktioner i både København og Aarhus. Aktionen i Aarhus er fortsat i gang (24. februar 2019 red.). De ikke-voldelige civile ulydighedsaktioner blev foretaget af demonstranter fra Extinction Rebellion


Extinction Rebellion Foto af: Nikolaj Svennevig
Aktionen i Aarhus (igangværende)

I Aarhus, omkring kl. 11:00, samlede omkring 30 aktivister fra Extinction Rebellion sig til en uanmeldt demonstration på Rådhuspladsen. Aktivisterne ophængte bannere på rådhuset der lød “Tænk på børnenes fremtid” og “System change, not climate change”. Axel fra bevægelsen udtalte til en livestream på Extinction Rebellion’s facebook side:

“Regeringen skal gennemføre juridisk bindende politik for at reducere CO2 udslip til netto-nul i 2025 og reducere det generelle produktions- og forbrugsniveau. For regningen, den skal betales. Hvis vi ikke betaler regningen nu, så vokser og vokser den, til vores fremtid, til vores børns fremtid og vores børnebørns fremtid. Vi er nødt til at bremse klimaforandringerne for at bevare et samfund som er værd at leve i. For at bevare en natur der er værd at være en del af.”

“Vores demokrati lige nu har alt for meget fokus på ubæredygtig vækst. Det er ikke et demokrati der kan løse udfordringen og når katastrofen eskalerer, så har vi tidligere set at det ender i diktatur og totalitære regimer. Det må vi ikke, sagde Axel. “Hvis vi skal løse de her udfordringer, så skal vi sørge for at ingen bliver ladt tilbage. Vi er nødt til at have alle med og vi er nødt til at udvikle vores demokrati så det står mål med udfordringen.” (Aksel, Extinction Rebellion)

Omkring kl. 12, imens plakater og bannere stadig blafrede fra rådhusets indgangsparti, rykkede aktivisterne videre til oliehavnen i Aarhus, hvor de nu har stillet sig på tværs af adgangsvejen til oliedepotet og i skrivende stund blokerer for trafikken.

“Vi bruger alt for meget kul og olie, så nu blokkere vi så lastbilerne ikke kan komme forbi,” udtalte Rob fra bevægelsen på gruppens live Facebook stream.

Blokaden er kun rettet imod tankbiler. Da en lille sort personbil nærmede sig blokaden, åbnede demonstranterne blokaden op og lukkede den igennem. “Vi har ikke noget imod personbiler, det er tankbiler vi skal stoppe,” tilføjede Rob.

For at beklage ulejligheden overfor lastbilchaufførerne uddelte de århusianske aktivister kaffe, te og kage til de ventende lastbilchauffører.

Aktionen i København (9:30 – 10:30)

Tidligere på dagen i København, omkring kl. 9:30, samlede omkring 70 demonstranter sig i Rigsdagsgården i København, ved hovedindgangen til Christiansborg. Aktivisterne klatrede op på stiger og overklistrede murene omkring hoveddøren med omkring 50 plakater. På plakaterne var malet budskaber såsom “Klima oprør”, “Fremtiden forrådes” og “Lev op til dit ansvar”.

“Vi står her i dag med Extinction Rebellion, fordi vi mener regeringen skal tage ansvar for den fremtidige befolkning. Vi er nødt til at tage handling for klimaet nu. Det gælder vores fremtid. Vi er bekymret og vi vil have en fremtid på den her planet. Og regeringen tager ikke de handlinger de skal, og det ansvar de har, for at beskytte befolkningen. Derfor står vi her i dag.” (Isabella Seedorf, klimaaktivist).

“Jeg er har været med i klimabevægelsen i mange år, siden halvfjerdserne. Og da jeg hørte om at det her var startet i London så passede det meget godt til det som jeg manglede og søgte, i stedet for bare at sidde foran min computer. Og jeg synes Extinction Rebellion er en meget positiv gruppe – ikke-voldelig – med et stærkt budskab. For der sker jo ingenting på Christiansborg eller andre steder i verden. Ingen overholder Paris-aftalen. Så det er meget vigtigt at folk bliver opmærksomme på hvad der ikke sker, og hvad der skal ske.”

(Suzanne, 74 år, pensionist)

Herefter samlede de sig foran hovedindgangen, hvor de holdt bannere op, sang sange og råbte kampråb som “Climate justice now” og “We are unstoppable, another world is possible!”

“Jeg er her i dag fordi jeg er sindssygt forarget over at der ikke bliver gjort noget ved klimaet. Jeg er kommet fra Aarhus for at deltage i det her. Og det er Extinction Rebellion der virker som spydspidsen i Danmark. Vi har været inde og sætte plakater op på murene i Christiansborg, med stærke budskaber for at sende et stærkt signal til politikerne. Jeg håber det bliver hørt. Nu skal vi i gaden og så må vi se hvad der sker. Jeg har ikke været med til så meget før.” (Martin, 26 år, cykelbud)

Omkring kl. 9:42 ankom politiet i mandskabsvogne til begge indgange til Rigsdagsgården. Ti minutter senere bevægede 7 betjente sig ind i gården og gav kort efter gruppen ordre til at sprede sig. Lidt i 10 forlod gruppen Rigsdagsgården og fortsatte den fredelige demonstration igennem Københavns gader til Kultorvet.

“Jeg er her i dag fordi jeg tror vi er nødt til at handle for at undgå det værste, for at vores art, og andre arter på planeten, kan overleve. Vi har mødtes i dag for at hænge plakater på Christiansborg, midt i byen, for at prøve at skabe bevidsthed om hvor akut krisen er.” (Louise Romaine, 25, studerende)

Hele aktionen forløb fredeligt.

Om Extinction Rebellion Danmark

Den 24. februar starter Extinction Rebellion klimaoprøret i Danmark. Der vil være civile ulydighedsaktioner i både København og Århus.

Bevægelsen repræsenterer de borgere, der ikke længere vil se passivt til, mens vores politiske ledere sidder det videnskabelige konsensus og advarslerne fra klimaforskerne overhørigt. I overensstemmelse med vores samvittighed og fornuft, erklærer vi os i oprør mod beslutningstagerne, da deres manglende handling på den akutte klima- og biodiversitetskrise truer vores fremtid.

Dagen markerer starten på en ulydighedskampagne i Danmark i kampen mod klimaforandringer og den bredere økologiske krise for at få politikerne til omgående at rette op på den nuværende katastrofekurs.

Hvad er Extinction Rebellion?

Extinction Rebellion – Oprør mod udryddelse – er en folkebevægelse, der startede i Storbritannien den 31 oktober 2018. Siden da er bevægelsen vokset hastigt og er nu til stede i mere end 35 lande, inklusiv lande i Skandinavien, Europa, Afrika og Asien, såvel som Australien og USA. Det er en verdensomspændende mobilisering som svar på en planetarisk krise.

I Danmark består Extinction Rebellion af frivillige borgere fra alle samfundslag, af forskellige politiske overbevisninger og i alle aldre. Bevægelsen omfatter studerende, akademikere, arbejdstagere såvel som pensionister, der mener, at det er deres pligt at handle nu.

“At jeg som nydelig dame midt i 70’erne går ind for civil ulydighed, er med til at fortælle, at vi er nået til et punkt, hvor jeg er villig til at ofre min frihed, fordi jeg gerne vil gøre opmærksom på, at situationen er så slem, som den er.” (Susanne Langer, 74, pensionist)

Extinction Rebellion har endvidere modtaget støtte fra 100 forskere i Storbritannien, såvel som Naomi Klein (forfatter) og Noam Chomsky (professor). I Danmark har 25 forskere indtil videre udtrykt deres støtte til bevægelsen;

“Jeg tilslutter mig Extinction Rebellions formål og fremgangsmåde, da det er et modigt og nødvendigt skridt i en langstrakt og frustrerende proces, hvor tiden nu er løbet ud. Når de folkevalgte udøver politisk ulydighed, hæver sig over folkets og forskernes fredelige opråb og fortsætter katastrofekursen, imens alle lamper blinker rødt, så bliver det nødvendigt at folket svarer med fredelig civil ulydighed”  (Tobias Pape Thomsen, Adjunkt, Roskilde Universitet)

Hvorfor et oprør?

Regeringen påstår, at Danmark er et foregangsland i kampen mod klimaændringerne, men dens politik afspejler ikke dette billede. Stik imod anbefalingerne fra FNs klimapanel, IPCC, om at foretage omgående og vidtrækkende ændringer af vores samfund, forventes den samlede danske udledning af CO2 i stedet at stige hele 5-10 procent frem til 2030.

De politiske beslutningstagere har konsekvent ignoreret klimaforskernes advarsler ved at føre en uambitiøs og ofte direkte skadelig klimapolitik, mens den underspiller situationens alvor. Den videnskabelige bevisbyrde er overvældende; hvis vi ikke handler nu, vil vi stå over for uoprettelige konsekvenser. 301 danske forskere har kaldt det at “spille hasard med vores fremtid.” De har ført an i deres opråb – og vi har hørt dem.

Demonstrationer, underskriftindsamlinger og lobbyarbejde har ikke haft den nødvendige indflydelse. Derfor, når regering og lovgivning forsømmer vores borgerretlige krav på sikkerhed i dag og i fremtiden, bliver det borgernes ret og moralske pligt at sikre de nødvendige løsninger for at afværge katastrofen gennem ikke-voldelig civil ulydighed.

Civil ulydighed

Gennem historien er ikke-voldelig civil ulydighed taget i brug, når alle andre veje til at opnå indflydelse på demokratisk vis har været lukkede. Kvinderettighedsforkæmperne, arbejderbevægelsen, anti-atomkraftbevægelsen i Danmark, samt borgerrettighedsforkæmperne i USA og Ghandis uafhængighedsbevægelse i Indien har alle benyttet dette fredelige politiske redskab.

Extinction Rebellion består af folk, der er beredte på at tage alle fredelige midler i brug for at bremse kursen mod klimakatastrofen. Vi handler i fred, men med en ufravigelig kærlighed til den levende verden og til vores efterkommere i vores hjerter. Vi handler på vegne af vores fremtidige eksistens.

Extinction Rebellions krav

Vi mener, at det er på tide at behandle klimakrisen som den trussel, den faktisk udgør, ikke blot mod Danmark, men mod vores planet – og det kræver gennemgribende reformer og en drastisk politisk kursændring. Derfor er vores krav de følgende:

  •    Regeringen skal fortælle sandheden om miljø- og klimakrisen, tilbagerulle klimaskadelig lovgivning, og samarbejde med medierne om at kommunikere med befolkningen.
  •    Regeringen skal gennemføre juridisk bindende politik for at reducere CO2-udslip til netto nul i 2025 og reducere det generelle produktions- og forbrugsniveau.
  •    Der skal oprettes et nationalt borgerting, som skal overvåge ændringerne og fungere som trædesten mod et demokrati, som er klimaudfordringen værdig.

Vores mål er hverken at omstøde retsstaten eller demokratiet, men fortsat fortvivlelse eller resignation og manglende politisk handling vil medføre ufattelige lidelser for os og vores børn. Dette kan ikke længere ignoreres, benægtes eller stå ubesvaret hen af nogen retskaffen person med rationel tankevirksomhed, etisk samvittighed, moralsk omtanke eller åndelig tro.

Vi nægter at videregive en ubeboelig planet til fremtidige generationer. Vi vil ikke være dem, der ikke handlede med rettidig omhu. Derfor er vi er klar til at tage alle fredelige midler i brug.

Dansk hjemmeside: www.xrdk.org Britisk hjemmeside: https://rebellion.earth/

Facebookside: www.facebook.com/ExtinctionRebellionDK/ (Her vil live-streams fra alle aktioner være tilgængelige).

Der er ikke flere tekster