Ellebæk: 10 irakiske flygtninge er den sidste uge blevet fængslet i Ellebæk***

2 irakiske kvinder blev i mandags, 13. september, kl 4. om morgenen hentet af politiet fra udrejsecenter Kærshovedgård og indsat i Ellebæk fængsel. Samtidigt blev 4 irakiske kvinder fra Avnstrup Hjemrejsecenter ligeledes hentet af politiet og indsat i Ellebæk. I alt 10 irakere er de seneste dage blevet hentet af politiet.

 


 

Det følgende er en øjenvidneberetning fra en datter til en af de kvinder, der i mandags blev afhentet af politiet i Avnstrup og sat i Ellebæk:

“Den 13/09-2021 kl halv 6 om morgen, kom der 6-7 politi ind på vores værelse (uden at banke på). De sagde, at min mor ikke havde været til en samtale med udlændingestyrelsen, derfor skulle de tage hende til samtale. Da jeg spurgte om hvor de ville tage hende hen, svarede de: lige ved siden af Avnstrup er der et sted, hvor hun kan have samtale med dem (Det var løgn, de tog hende til Ellebæk fængsel). Jeg spurgte også om jeg kunne gå med, men de sagde nej, ingen må være med. De var racister fordi de sagde, at vi ikke skal være i Danmark, ellers kommer der til være politi omkring os altid. De sagde også mange gange hold kæft til mig, for jeg svarede i stedet for min mor, fordi hun
ikke taler dansk. Min lille søster krammede min mor og græd, og så tog en af politiet hende væk og sagde at hun ikke måtte kramme. Jeg vil også tilføje, at min mor havde brystkræft og har fået fjernet et bryst. Hun har fået meget behandling, og SKAL have medicin hver dag, men det er nu gået 2 dage, hvor hun ikke har fået sin medicin fordi hun ikke må. Det er ikke kun min mor der står i denne her situation, der er mange kvinder som er i fængsel (en af dem er 6 måneders gravid) ikke nogen ved noget om dem. Vi må heller ikke besøge.”

Flere af personerne har børn og nogle har hårdt brug for medicinsk behandling. Mange på Avnstrup og Kærshovedgård er bange, og frygter at de selv bliver hentet i ly af natten af politiet samt at Hjemrejsestyrelsen systematisk vil begynde at gå efter kvinderne og tvangsdeportere flere. Hjemrejsestyrelsen har fængslet de 10 irakere med hensigten, at deportere dem.

Der har aldrig før været en deportationsaftale mellem den danske regering og Irak, så regeringen har ikke lovligt kunnet deportere irakiske flygtninge uden at den enkelte selv har underskrevet deportationsparpirer. Om dette forbliver praksis er usikkert i lyset af, at en irakisk delegation kommer til Danmark. Delegationen planlægger at tale med de fængslede, med henblik på deportation, men det er uvist hvad konsekvensen af dette bliver. Den usikre situationen skaber frygt hos de
fængslede og deres familier samt i lejrene generelt. “Hvad kommer der til at ske nu?” er en tanke der vægter tungt på alles sind. TV2 har bragt en artikel om situationen, men man kan desuden ansøge ‘Avnstrup børn’ som ven på facebook eller gruppen ‘Hand by hand Avnstrup’ for at læse deres opslag om det.

Tvangsflytningerne som er udført med henblik på deportation, er en del af en udmattelseskrig som regeringen og Hjemrejsestyrelsen fører mod flygtninge der har fået afslag på asyl, for at få dem til at vende tilbage til de lande de er flygtet fra. Fængslinger af asylansøgere fra Avnstrup, Sjælsmark og Kærshovedgård sker med jævne mellemrum. Et eksempel er d. 4 april 2018 hvor 6 mænd fra kærshovedgård blev fængslet i Ellebæk. Her endte de med at sidde i Ellebæk i 6 måneder før de
blev løsladt. De danske myndigheder i samarbejde med den iranske ambassade forsøgte i denne forbindelse at tvinge de fængslede til at underskrive deportationspapirer. De havde (heldigvis) ingen succes med dette. Fakta om Ellebæk fængsel:

● Når en person indsættes i Ellebæk får man frataget sin mobiltelefon, der er de flestes eneste kontakt til omverden, og skal derefter købe sig adgang til et telefonkort.

● De indsatte bliver ikke oplyst om hvor lang tid de skal sidde der, men afsoningen bliver i stedet for forlænget i retten en måned ad gangen.

● De kan sidde i Ellebæk i op til 18 måneder.

● Hvis man overtræder reglerne ved fx at være i besiddelse af en mobiltelefon, straffes man med isolationsfængsling.

● Europas torturkomite har kritiseret Ellebæk for at have rum og senge i væsentlig dårligere stand end i almindelige fængsler.

● Europas torturkomite kritiserer desuden den voldsomme frihedsberøvelse der foregår; bl.a. idet at kvinderne i Ellebæk kun har adgang til at komme udenfor 30 minutter om dagen.

Personer der bliver indsat i Ellebæk fængsles ikke for at afsone en dom, men under dét, der i udlændingeloven kaldes ‘motivationsfremmende foranstaltninger’. ‘Motivationsfremmende foranstaltninger’ blev indført i 1998, og dækker over sanktioner og forhold, der skal ”motivere” personer til deres egen deportation. En af disse foranstaltninger er placering i lejrene Kærshovedgård, Avnstrup og Sjælsmark, hvor der er en stor grad af frihedsberøvelse, begrænset eller ingen adgang til penge, at lave mad, medicinsk behandling og aktiviteter så som uddannelse eller arbejde. Den mest ekstreme ‘motivationsfremmende foranstaltning’ er dog fængsling, som stort set heller ikke har været brugt før 2015. Under Inger Støjbergs regime hvor udlændingeloven blev skærpet, så det nu hedder sig, at politiet i videst mulige omfang skal foretage anholdelser som ‘motivationsfremmende foranstaltning’. I 2016 blev 2.501 fængslet på baggrund af ‘motivationsfremmende foranstaltninger’. Dette tal er stigende.

De seneste tvangsflytninger af irakere, hvoraf mange har børn, er et voldeligt indgreb i det familieliv, som regeringen og Mattias Tesfaye under pres fra aktivister i Sjælsmark lovede at skabe bedre rammer for. I august 2020 flyttede familierne i Udrejsecenter Sjælsmark til Hjemrejsecenter Avnstrup. Men hvad nytter det, at familierne har fået adgang til hjemmelavet mad, hvis flere forældre nu sættes i fængsel og frygter deportation? Hvad gør det ved de børn, som regeringen hævdede at ville beskytte?

Meget tyder på, at flytningen af familierne fra Sjælsmark til Avnstrup i høj grad var en manøvre til at få aktivisterne fra Sjælsmark til at holde op med at demonstrere, og at fjerne mediebevågenheden fra lejrene snarere end at det var en reel lempelse af de forhold som aktivisterne kritiserede. For samme måned, august 2020, som familierne flyttede fra Sjælsmark til Avnstrup blev Hjemrejsestyrelsen oprettet. Hjemrejsestyrelsen har til mål at intensivere og systematisere de ‘motivationsfremmende foranstaltninger’ så flygtninge presses til at godkende egen deportation. (Oprettelsen af hjemrejsestyrelsen blev endda lovprist af den nyfascistiske gruppe Generation Identitær, som opfatter oprettelsen som et skridt mod remigration – deres ord for etnisk udrensing.)

Denne behandlingen af flygtninge, som fængslingen af de 10 irakere er et eksempel på, er kendetegnet af uforudsigelighed, frygt for fremtiden, politirepression, frihedsberøvelse og indskrænkninger af basale rettigheder.

Denne behandling er systematisk statsvold.

LØSLAD ALLE FÆNGSLEDE FLYGTNINGE
STOP DEPORTATIONER
LUK LEJRENE

Der er ikke flere tekster